Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

User-rollen beheren

Nieuwe user-rol aanmaken

Door middel van rollen kunt u instellen welke rechten een medewerker krijgt in het CareNet systeem. Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker kan vervolgens geselecteerd worden welke rol of rollen aan die medewerker worden toegewezen.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Klik rechts in het scherm op Algemeen_button rollen.
 3. Klik rechts in het scherm op Algemeen_button userrol toevoegen.
 4. Voer de naam voor de userrol in.
 5. Geef indien gewenst een omschrijving voor de userrol.
 6. Selecteer vervolgens de rechten die je aan de userrol wilt toekennen. De keuze onderwerpen verwijzen naar de tabbladen en knoppen in de CareNet omgeving.
 7. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de nieuwe user-rol aan te maken. De nieuwe user-rol verschijnt vervolgens in het overzicht met rollen. Via tabblad ‘Medewerkers’ kan per medewerker de instelling van de user-rol worden aangepast.

Opbouw user-rol

Een user-rol is opgebouwd uit een optelsom van één of meerdere rechten. Deze rechten zijn weergegeven per CareNet module. Ook zijn algemene rechten in te stellen. Onderstaand is per recht weergegeven wat de functie is. Door de juiste combinatie te maken van verschillende rechten stel je de ideale user-rol in voor je medewerkers. Je kunt zelf een onbeperkt aantal user-rollen aanmaken en koppelen aan medewerkers, zodat je aan iedere medewerker de juiste bevoegdheden in CareNet kunt toekennen. Klik hier om te lezen hoe je een nieuwe user-rol kunt aanmaken.

Algemeen

rechten algemeen 1

 • Layouts: mag algemene lay-out van CareNet database zien/bewerken (bijv. kleur, lettertype, logo, etc.), dit recht is alleen toegankelijk voor bedrijven die de ‘Corporate Identity’ hebben afgekocht.
 • Rollen: mag rollen zien/bewerken, mag nieuwe rollen aanmaken.
 • Sjablonen: mag sjablonen zien/bewerken, mag nieuwe sjablonen aanmaken.
 • Talen: mag talen voor E-learning zien/bewerken, mag nieuwe talen aanmaken.

rechten algemeen 2

 • Mijn gegevens: mag eigen wachtwoord aanpassen.

rechten algemeen 3

 • Systemsettings: mag systemsettings zien/bewerken.

Rollen algemeen - User-rollen beheren

 • Actielijst:
  • Mag alle acties zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle acties in CareNet zien, ook indien deze zijn toegekend aan afdelingen die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
  • Mag details van losse actie bekijken: mag details van acties in de centrale actielijst bekijken in de actielijst (openen van de actie is niet mogelijk met het aanvinken van alleen deze optie).
  • Mag details van losse actie bewerken: mag alle details van acties die los zijn toegevoegd aan de centrale actielijst (en dus niet zijn voortgekomen uit de inspectie/registratiemodule) bewerken door de actie te openen en vervolgens op de knop Button bewerken te klikken.
  • Mag exporteren: mag het overzicht van acties uit de centrale actielijst exporteren naar een Excel bestand door te klikken op de knop exporteren oranje.
  • Mag verificatie van acties ongedaan maken: mag de verificatie van reeds geverifieerde acties ongedaan maken, zodat de status ‘Te verifiëren’ wordt.
  • Tab afgerond/alle/verlopen/te verifiëren/verlopen: mag deze tabbladen zien. Let op: alleen mogelijk indien de optie ‘Mag details van losse actie bekijken’ ook is aangevinkt.
  • Timeline mag zien: mag de timeline van een actie bekijken.
  • Timeline mag bewerken: mag de timeline van een actie bewerken.
 • Dashboard:
  • Activiteitenoverzicht: mag activiteiten die voor de gebruikersinlog van toepassing zijn, zien in het dashboard (home).
  • Dashboard elearning/handboek/inspecties/specificaties: mag activiteiten voor de betreffende modules zien in het dashboard (home).

activiteitenoverzicht

 • Medewerkers:
  • Is uitzendbureau medewerker met beperkte rechten: maakt het mogelijk om door het uitzendbureau cursisten te laten toevoegen aan CareNet zonder dat overige medewerkersgegevens bewerkt kunnen worden. Let op: het recht ‘mag medewerkers details bekijken’ moet hiervoor ook aangevinkt zijn. Neem contact op met je CareNet contactpersoon om rechten voor een uitzendbureau te laten instellen.
  • Mag accountinfo wijzigen: mag medewerkers toevoegen en importeren. Let op: het recht ‘Mag medewerkers details bekijken’ dient hiervoor ook aangevinkt te zijn.
  • Mag medewerker details bekijken: mag details van alle medewerkers bekijken.
  • Mag medewerker bewerken: mag details van alle medewerkers bewerken. Let op: het recht ‘Mag medewerker details bekijken’ dient hiervoor ook aangevinkt te zijn.
 • Memo:
  • Tab afgerond/alle/gearchiveerd/lopend: mag deze tabbladen zien en memo’s in deze tabbladen zien/bewerken. Mag nieuwe memo’s aanmaken.

E-learning

Rechten E learning - User-rollen beheren

 • Handboektrainingen:
  • Mag alleen eigen resultaten zien in de matrix: mag de eigen resultaten in de documentenmatrix bekijken.
 • Mag visuele planning zien: mag het tabblad visuele planning zien en de planning van medewerkers bekijken van de (in de cursistengroepen ingestelde) afdelingen die aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
  • Mag alle resultaten zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle planningen in CareNet zien, ook indien als beheerder van de cursistengroep een afdeling is ingesteld die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld is of indien een andere gebruiker als beheerder is ingesteld.
 • Mag competentiematrix zien: mag tabblad competentiematrix zien. Mag competenties zien van de afdelingen die aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
  • Mag alleen eigen resultaten zien: mag alle eigen resultaten zien in de competentiematrix.
  • Mag alle resultaten zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle competenties in CareNet zien, ook indien als beheerder van de cursistengroep een afdeling is ingesteld die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld is of indien een andere gebruiker als beheerder is ingesteld.
  • Mag filteren op competentie: mag aan de rechterzijde van de competentiematrix filteren op competentie.
 • Mijn cursussen: mag tabblad Mijn cursussen zien en de voor deze gebruiker ingestelde cursussen volgen.
 • Cursistengroepen: mag cursistengroepen zien van afdelingen die aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn of waarvan gebruiker als beheerder is ingesteld.
  • Mag ook aanmaken en bewerken: mag zelf cursistengroepen aanmaken en bestaande cursistengroepen, waar toegang tot is verleend, bewerken. Mag overige opties in de cursistengroep toepassen, zoals Exporteer cursistenoverzicht en download certificaten. Indien het recht ‘Mag alle cursistengroepen zien, niet alleen van eigen afdeling’ niet is aangevinkt en een beheerder voor een cursistengroep is ingesteld, is deze cursus niet zichtbaar voor de gebruiker.
  • Mag uitnodigingen versturen: mag uitnodigings-, herinnerings- en herhalingsmails versturen en mag de brieven hiervoor downloaden. Mag exportoverzichten downloaden, cursisten toevoegen en verwijderen.
  • Mag alle cursistengroepen zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle cursistengroepen in CareNet zien, ook indien als beheerder een afdeling is ingesteld die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld is of indien een andere gebruiker als beheerder is ingesteld.
  • Mag cursisten toevoegen: mag cursisten toevoegen aan een cursistengroep.
  • Mag cursistenoverzicht exporteren: mag een export maken vanuit de cursistengroep via de knop ‘Exporteer cursistenoverzicht’.
  • Mag antwoorden exporteren: mag een export maken vanuit de cursistengroep via de knop ‘Exporteer antwoorden’.
  • Mag cursistengroepen archiveren: mag in de cursistengroep klikken op de knop ‘cursistengroep archiveren’.
  • Mag cursistengroepen dupliceren: mag in de cursistengroep klikken op de knop ‘cursistengroep dupliceren’.
 • Beheer: mag cursussen zien van afdelingen die aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn of waarvan gebruiker als beheerder is ingesteld.
  • Mag ook aanmaken en bewerken: mag zelf cursussen aanmaken en bestaande cursussen, waar toegang tot is verleend, bewerken. Indien het recht ‘Mag alle cursussen zien, niet alleen van eigen afdeling’ niet is aangevinkt en een beheerder voor een cursus is ingesteld, is deze cursus niet zichtbaar voor de gebruiker.
  • Dupliceren naar andere tenant: kan een cursus vanuit de eigen database kopiëren naar een andere database met de knop dupliceren naar andere tenant.
  • Mag alle cursussen zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle cursussen in CareNet zien, ook indien als beheerder een afdeling is ingesteld die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld is of indien een andere gebruiker als beheerder is ingesteld. Let op: indien ook het recht ‘Mag ook aanmaken en bewerken’ is aangevinkt, mogen met het aanvinken van dit recht ook de cursussen waarvoor de gebruiker niet als beheerder is ingesteld door de gebruiker worden bewerkt.

Handboek

Rechten handboek - User-rollen beheren

 • Handboek: mag tabblad Mijn handboeken zien en de documenten van de afdelingen die aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
 • Handboekviewer: mag handboek bekijken in Mijn handboeken.
 • Mag fullscreen aan en uit zetten: mag Mijn handboeken in fullscreen modus bekijken via de knop fullscreen.
 • Verlopen document: mag tabblad Verlopen documenten zien en ziet hieronder documenten staan die verlopen zijn.
 • Te verifiëren documenten: mag tabblad Te verifiëren documenten zien en ziet hieronder documenten staan die door deze gebruikersinlog geverifieerd moeten worden.
 • Afgekeurde documenten: mag tabblad afgekeurde documenten zien en de daarin weergegeven documenten openen.
 • Beheer: mag tabblad Beheer zien met subtabbladen Beheer en Alle documenten. Mag documenten onder beheer openen. Mag een nieuw handboek toevoegen en mag nieuwe documenten toevoegen. Mag documenten waarvan de gebruiker als auteur is ingesteld bewerken. Mag documenten waarvan de gebruiker als verificateur is ingesteld verifiëren.
  • Mag alle documenten bewerken, niet alleen van eigen afdeling: mag alle documenten in CareNet zien, ook indien afdelingen die bij de gebruikersinlog gegevens (Medewerkers details) zijn aangevinkt niet aan een document gekoppeld zijn.
  • Mag versies bewerken, niet alleen van eigen afdeling: mag versies van alle documenten in CareNet bewerken, ook indien afdelingen die bij de gebruikersinlog gegevens (Medewerkers details) zijn aangevinkt niet aan een document gekoppeld zijn.documentversie bewerken
  • Mag versies van eigen afdeling bewerken: mag versies bewerken van documenten die gekoppeld zijn aan afdelingen waaraan de gebruikersinlog ook gekoppeld is.
  • Mag eigen handboekdocumenten archiveren: als de gebruiker als auteur is ingesteld bij een document, mag deze het document archiveren.
  • Mag alle handboekdocumenten archiveren: mag alle handboekdocumenten archiveren, ook als de gebruiker niet als auteur is ingesteld bij een document.
  • Mag eigen handboekdocumenten de-archiveren: als de gebruiker als auteur is ingesteld bij een document, mag deze het document de-archiveren.
  • Mag alle handboekdocumenten de-archiveren: mag alle handboekdocumenten de-archiveren, ook als de gebruiker niet als auteur is ingesteld bij een document.
  • Mag in beheer alleen documenten zien van eigen afdeling: gebruiker mag alleen documenten zien van afdelingen waaraan deze via de gebruikersinlog gegevens (Medewerkers details) gekoppeld is. Als deze optie uitgevinkt is, mag je alle documenten van alle afdelingen zien.
  • User mag zichzelf toekennen als verificateur: mag bij een document dat onder de eigen gebruikersinlog is aangemaakt zichzelf instellen als verificateur.
 • Mag alle versies zien in Mijn handboeken: mag oude versies van een document bekijken in Mijn handboeken via de knop oude versie.

Inspecties

Rechten inspecties inspectieronden - User-rollen beheren

 • Inspectieronden:
  • Tab open/alle/deze week: mag deze tabbladen zien.
  • Mag inspectie detail bekijken: mag een inspectieronde openen en bekijken.
  • Mag details bewerken (incl. antwoorden): mag de details van een uitgevoerde inspectieronde bewerken. Mag de antwoorden van een uitgevoerde inspectieronde bewerken. Let op: alleen mogelijk indien het recht ‘Mag inspectie detail bekijken’ is aangevinkt.
  • Mag rapportage downloaden: mag een rapportage van een uitgevoerde inspectieronde downloaden.
  • Mag exporteren: mag een export maken naar Excel door te klikken op de knop exporteren oranje.
  • Mag alle inspecties zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle inspecties zien, ook indien deze zijn toegekend aan afdelingen die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
  • Mag rapportage mailen: mag rapportages mailen naar afdelingen (alleen mogelijk als gebruik wordt gemaakt van een uitbreiding op de inspectiemodule)
  • Mag inspectieronden verwijderen: mag alle inspectieronden onder tabblad ‘Inspectieronden’ verwijderen.

Rechten inspecties afwijkingen - User-rollen beheren

 • Afwijkingen:
  • Tab open/alle/beoordeling/actie/verificatie/archief: mag deze tabbladen zien.
  •  Mag detail bekijken: mag details van een afwijking bekijken.
  • Mag details bewerken: mag details van een afwijking bewerken.
  • Mag exporteren: mag een export maken naar Excel door te klikken op de knop exporteren oranje.
  • Fase beoordeling: mag de beoordeling van een afwijking bekijken.
  • Fase acties: mag acties gekoppeld aan een afwijking bekijken of acties toevoegen. Let op: is alleen mogelijk indien de rechten ‘Fase beoordeling’, ‘Mag detail bekijken’ en ‘Mag detail bewerken’ ook aangevinkt zijn.
  • Fase verificatie: mag acties verifiëren (goedkeuren).
  • Mag naar de volgende fase verplaatsen: mag een afwijking verplaatsen van fase beoordeling naar open door middel van het toevoegen van acties.
  • Timeline mag zien: mag de timeline bekijken.
  • Timeline mag bewerken: mag de timeline bewerken.
  • Mag alle afwijkingen zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle inspectie afwijkingen in CareNet zien, ook indien deze zijn toegekend aan afdelingen die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.

Rechten inspecties acties - User-rollen beheren

 • Acties:
  • Mag alleen uitgevoerd-, ingepland-datum & opmerking bewerken: mag alleen deze velden bewerken (let op: alleen mogelijk als de rechten ‘mag detail bekijken’ en ‘mag details bewerken’ zijn aangevinkt).
  • Tab open/alle/lopend/verlopen/verifiëren: mag deze tabbladen zien.
  • Mag detail bekijken: mag de actie openen en de bijbehorende details bekijken.
  • Mag details bewerken: mag de actie openen en de details bewerken. Let op: is alleen mogelijk indien het recht ‘mag detail bekijken’ ook is aangevinkt.
  • Mag exporteren: mag een export maken naar Excel door te klikken op de knop exporteren oranje.
  • Timeline mag zien: mag de timeline bekijken.
  • Timeline mag bewerken: mag de timeline bewerken.
  • Mag alle acties zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle inspectie acties in CareNet zien, ook indien deze zijn toegekend aan afdelingen die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.
  • Mag verificatie van acties ongedaan maken: mag de verificatie van reeds geverifieerde acties ongedaan maken, zodat de status ‘Te verifiëren’ wordt.

Rechten inspecties planning - User-rollen beheren

 • Planning:
  • Planning bekijken: mag de inspectieplanning voor de eigen gebruikersinlog en afdeling bekijken.
  • Nieuwe planning toevoegen: mag een nieuwe inspectieronde inplannen.
  • Mag op alle afdelingen filteren, niet alleen van eigen afdeling: mag de planning van alle afdelingen bekijken, ook voor afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.
  • Mag op alle medewerkers filteren, niet alleen van eigen afdeling: mag de planning van alle medewerkers bekijken, ook voor medewerkers van afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.
  • Mag inspecties plannen, niet alleen voor eigen afdeling: mag inspecties inplannen voor alle medewerkers, ook voor medewerkers van afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.

Rechten inspecties statistieken - User-rollen beheren

 • Statistieken:
  • Afwijkingen en gemiddelde scores: mag de tabel voor afwijkingen en gemiddelde scores bekijken.
  • Trendscore: mag de trendgrafieken per week en maand bekijken.
  • Score gemiddeld YTD: mag de staafdiagrammen voor gemiddelde scores bekijken.
  • Acties: mag de trendgrafiek voor acties bekijken.
  • Mag op alle afdelingen filteren, niet alleen van eigen afdeling: mag statistieken van alle afdelingen bekijken, ook van afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.

Rechten inspecties beheer - User-rollen beheren

 • Beheer:
  • Tab actief/niet actief/alle: mag deze tabbladen zien.
  • Mag detail bekijken: mag de details en vragen van een vragenlijst bekijken.
  • Mag details bewerken / dupliceren: mag de vragenlijst bewerken of dupliceren. Mag een nieuwe vragenlijst aanmaken. Let op: is alleen mogelijk indien het recht ‘Mag detail bekijken’ ook is aangevinkt.
  • Mag alle moederlijsten zien, niet alleen van eigen afdeling: mag alle inspectie vragenlijsten zien, ook indien deze zijn toegekend aan afdelingen die niet aan de gebruikersinlog gekoppeld zijn.

Specificaties

Rechten specificaties 2 - User-rollen beheren

 • Relaties: mag relaties bekijken.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe relaties toevoegen en mag bestaande relaties bewerken.
 • Categoralen: mag categoralen bekijken.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe categoralen toevoegen en mag bestaande categoralen bewerken.
 • Ingrediënten: mag ingrediënten bekijken.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe ingrediënten toevoegen en mag bestaande ingrediënten bewerken.
 • Grondstoffen: mag grondstoffen bekijken.
  • Exporteer ingrediënten per grondstof:  mag vanuit het tabblad ‘Grondstoffen’ een Excel export maken van alle grondstoffen waarbij een export van ingrediënten per grondstof wordt verkregen, inclusief percentage, opmerkingen en landen van oorsprong.
  • Mag alle grondstoffen zien, niet alleen van eigen afdeling: mag de grondstoffen gekoppeld aan alle afdelingen bekijken, ook voor afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe grondstoffen toevoegen en mag bestaande grondstoffen bewerken.
  • Toegang tot concepten: mag grondstoffen openen die de status ‘Concept’ hebben.
  • Mag status wijzigen: mag de status van grondstoffen wijzigen.
 • Recepten / halffabricaten: mag recepten / halffabricaten bekijken.
  • Mag alle recepten / halffabricaten zien, niet alleen van eigen afdeling: mag de recepten / halffabricaten gekoppeld aan alle afdelingen bekijken, ook voor afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.
  • Mag status wijzigen: mag de status van recepten / halffabricaten wijzigen.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe recepten / halffabricaten toevoegen en mag bestaande recepten / halffabricaten bewerken.
  • Toegang tot concepten: mag recepten / halffabricaten openen die de status ‘Concept’ hebben.
 • Verkoopartikelen: mag verkoopartikelen bekijken.
  • Mag alle verkoopartikelen zien, niet alleen van eigen afdeling: mag de verkoopartikelen gekoppeld aan alle afdelingen bekijken, ook voor afdelingen die niet gekoppeld zijn aan de gebruikersinlog.
  • Hiërarchie: mag tabblad hiërarchie toepassen binnen een verkoopartikel.
  • Eindproductspecificatie (pdf): mag eindproductspecificatie downloaden als pdf bestand.
  • Eindproductspecificatie (docx): mag eindproductspecificatie downloaden als docx bestand.
  • Mag nieuwe toevoegen en bewerken: mag nieuwe verkoopartikelen toevoegen en mag bestaande verkoopartikelen bewerken.
  • Toegang tot concepten: mag verkoopartikelen openen die de status ‘Concept’ hebben.
  • Mag status wijzigen: mag de status van verkoopartikelen wijzigen.
 • Allergenenmatrix: mag de allergenenmatrix bekijken.
 • Track & Trace: mag tabbblad track & trace zien en track & trace uitvoeren.
 • Exporteren voor Espera: mag een export van een verkoopartikel maken voor Espera. Neem contact op met je CareNet contact persoon indien je dergelijke exports wilt maken.
 • PS in Food: mag synchroniseren met PS in Foodservice. Neem contact op met je CareNet contact persoon indien je een dergelijke synchronisatie wilt toepassen.
 • Exporteren Reflex: mag een export van een verkoopartikel maken voor Reflex. Neem contact op met je CareNet contact persoon indien je dergelijke exports wilt maken.
 • Kostprijsberekening: mag inkoopprijs per kg invoeren en zien per grondstof.
 • Vochtverliesberekening: mag de vochtverliesberekening toepassen bij recepturen.

Registraties

Rollen registraties 1 - User-rollen beheren

 • Beheer: mag registratielijsten bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen.
  • Tab actief/alle/niet actief: mag deze tabbladen zien.
 • Mag verificatie van acties ongedaan maken: mag de verificatie van reeds geverifieerde acties ongedaan maken, zodat de status ‘Te verifiëren’ wordt.
 • Mijn registraties: mag registraties die voor de gebruikersinlog van toepassing zijn uitvoeren.
  • Mag registraties invullen na verlooptijd/voor verlooptijd: mag registraties invullen indien de ingestelde verlooptijd/verlooptijd al verstreken is.
  • Tab alle/geverifieerd/lopend/te verifiëren/verlopen: mag deze tabbladen zien.
 • Planning: mag registratieplanning bekijken, bewerken en verwijderen en mag nieuwe registraties inplannen.
  • Tab actief/alle/niet actief: mag deze tabbladen zien.
 • Statistieken: mag statistieken bekijken.

Voorbeeld instellingen voor user-rollen

Applicatiebeheerder
(klik hier om een voorbeeld van instellingen te openen in een nieuw venster)
Functie: heeft alle rechten tot het systeem, mag alles zien en aanpassen.

Inspecteur
(klik hier om een voorbeeld van instellingen te openen in een nieuw venster)
Functie: mag alleen inspecties uitvoeren die voor hem zijn ingepland en zijn eigen planning bekijken.

E-learning cursist
(klik hier om een voorbeeld van instellingen te openen in een nieuw venster)
Functie: mag alleen e-learning cursussen uitvoeren waarvoor hij is uitgenodigd.

Handboek bekijken
(klik hier om een voorbeeld van instellingen te openen in een nieuw venster)
Functie: mag alleen het handboek inzien, mag zijn eigen wachtwoord aanpassen (‘Mijn gegevens’), mag alleen de documenten aanpassen waarvoor hij als auteur is ingesteld.

Handboek beheren
(klik hier om een voorbeeld van instellingen te openen in een nieuw venster)
Functie: mag alle documenten van het handboek aanpassen, ook documenten van andere afdelingen en documenten waarvoor hij/zij niet als auteur is ingesteld.

User-rol bewerken of verwijderen

 1. Klik rechts bovenin het scherm op Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Klik rechts in het scherm op Algemeen_button rollen.
 3. Ga naar de user-rol die je wilt bewerken of verwijderen en klik rechts in de rij op Button Bewerk of Button verwidjer.
 4. Indien je klikt op Verwijder, verschijnt een pop-up venster met de melding ‘Rij verwijderen?’, klik op OK als je de rol definitief wilt verwijderen, klik op ‘Annuleren’ om de rol te behouden.
 5. Indien je klik op Bewerk, verschijnt het bewerkvenster voor de rol. Je kunt de naam, omschrijving en rechten voor de rol aanpassen.
 6. Klik vervolgens op Button Wijzigingen opslaan om de wijzigingen definitief door te voeren of klik op Button of annuleren om de oude instellingen te behouden.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments