Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Beheer E-learning

Cursus toevoegen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik recht s in het scherm op Button_elearning_cursus toevoegen.
 3. Vink aan of het een interne of externe cursus betreft. Een interne cursus is een cursus die in CareNet gevolgd wordt door de cursisten. Een externe cursus is een cursus die buiten CareNet gevolgd is door de cursisten. Door de externe cursus in CareNet te zetten, kun je deze cursus inplannen in een cursistengroep en bijbehorende certificaten hieraan koppelen. Klik hier voor een uitleg. Hiermee heb je het opleidingsplan voor je organisatie altijd compleet.
 4. Voer de naam van de cursus in.
 5. Vink ‘Actief’ aan indien je cursus actief wilt maken (deze verschijnt dan in het tabblad ‘Actief’ onder beheer).
 6. Voer de maximale tijdsduur voor de cursus in. Tijdens het volgen van de cursus verschijnt de resterende tijd bovenin het scherm. Indien de tijd bijna verstreken is, wordt de cursist gewaarschuwd. Na verstrijken van de tijd is het voor de cursist niet meer mogelijk de cursus af te ronden. De cursus zal opnieuw gevolgd moeten worden om te kunnen slagen voor de cursus.
 7. Voer in hoeveel pogingen de cursist krijgt voor het volgen van de cursus. Bijvoorbeeld: indien het aantal pogingen ’3′ is, mag de cursist 2 keer zakken voor de cursus, indien de cursus bij de derde poging nog niet behaald is, kan de cursus niet meer gevolgd worden door deze cursist. Voer ’9999′ in indien de cursist een oneindig aantal keer de cursus mag herhalen. Indien de cursist geslaagd is voor de cursus, is het niet meer mogelijk de cursus opnieuw te volgen.
 8. Selecteer de taal voor de uitnodigingen, certificaten en standaard e-learning tekst (geslaagd tekst, gezakt tekst, download certificaat tekst).
 9. Voer het percentage in wat cursisten dienen te behalen bij het beantwoorden van de vragen om te kunnen slagen voor de cursus. Bijvoorbeeld: je voert 80% in als percentage dat de cursist minimaal dient te behalen om te kunnen slagen voor de cursus. Indien de cursist 10 vragen dient te beantwoorden, waarbij voor iedere vraag 1 punt kan worden behaald, dient de cursist minimaal 8 van de 10 vragen goed te beantwoorden.
 10. Voer in hoe lang de cursus geldig is. De geldigheidsduur verschijnt uiteindelijk in het overzicht met cursisten per cursus, zo kan gemakkelijk worden terug gezien welke cursussen verlopen zijn en herhaald dienen te worden.
 11. Voeg eventuele opmerkingen toe.
 12. Selecteer de afdeling en de beheerder van de cursus.
 13. Klik op Button opslaan om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Slides toevoegen aan een cursus

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de cursus waar je slides aan toe wilt voegen.
 3. Klik op het tabblad ‘Slides’.
 4. Klik op Button bewerken.
 5. Klik op Button_elearning_sectie toevoegen om allereerst een nieuwe sectie aan te maken.
 6. Voer de naam van de nieuwe sectie in (bijvoorbeeld ‘Introductie HACCP’) en selecteer of het een ‘Info’ of een ‘Question’ sectie is. De ‘Info’ sectie is bedoeld om uitleg te geven over een onderwerp (het lesmateriaal), in de ‘Question’ sectie worden de vragen opgenomen welke uiteindelijk de score bepalen die de cursist behaalt. Indien gekozen wordt voor de optie ‘Question’ sectie, dient het maximaal aantal vragen te worden ingevoerd. Dit houdt in dat per poging maximaal zoveel vragen hoeven te worden beantwoord aan de cursist. Voeg meerdere vragen toe om ervoor te zorgen dat de cursist bij een volgende poging andere vragen krijgt. De vragen worden automatisch random weergegeven. Bijvoorbeeld: maximaal aantal vragen is ’2′. In totaal worden 6 vragensheets toegevoegd aan de sectie. De cursist krijgt tijdens de eerste poging 2 willekeurige vragen, bij een volgende poging 2 andere willekeurige vragen en bij een volgende poging weer 2 andere willekeurige vragen.
 7. Klik op Button opslaan om de nieuwe sectie toe te voegen.
 8. Ga vervolgens aan de slag met het toevoegen van slides per sectie. Ga hiervoor naar de sectie en klik rechts in de rij op Button_elearning_slide toevoegen.
 9. Voer de titel van de slide in.
 10. Voer indien gewenst de ‘minimale tijdsduur in seconden’ in. Indien je deze tijdsduur instelt, kan de cursist pas verder klikken naar de volgende slide indien de tijdsduur verstreken is, Hiermee voorkom je dat cursisten te snel door een cursus heen klikken en deze daardoor niet met een juist resultaat afronden. Indien je een waarschuwing wilt laten weergeven als de cursist doorklikt naar de volgende slide, terwijl de tijd nog niet verstreken is, kun je dit instellen via Instellingen > Talen. Klik hier om te lezen hoe je de waarschuwing instelt.
 11. Selecteer indien gewenst een sjabloon met behulp van de knop Button_elearning_sjabloon toevoegen.
 12. Voeg naar wens tekst, afbeeldingen, hyperlinks en youtube filmpjes toe aan de slide. Ga met de muis op een button in de editor staan (zonder te klikken) en wacht even tot de toelichting bij de functie verschijnt om te kunnen zien welke functies de buttons hebben.
 13. Vul bij de vragenslide het tabblad ‘Vraag & antwoord’ in.
 14. Voer de vraag in.
 15. Voer het aantal punten in wat met de vraag behaald kan worden.
 16. Voer de toelichting in met bijvoorbeeld het juiste antwoord op de vraag en een extra toelichting op het antwoord. Indien de cursist alle vragen beantwoord heeft en geslaagd is voor de cursus, dienen de vragen te worden doorlopen, voordat het certificaat kan worden gedownload. Vervolgens verschijnt bij iedere fout beantwoorde vraag de toelichting.
 17. Selecteer indien gewenst de optie ‘Willekeurige volgorde’. Indien je deze optie aanvinkt, worden de antwoordopties in een willekeurige volgorde getoond bij deze vraag. Hiermee is het voor de cursist lastiger om volgorden van antwoorden te koppelen aan vragen en zodanig met elkaar te bespreken.
 18. Voer een antwoord in, selecteer de optie ‘Correct’ indien het ingevoerde antwoord het juiste antwoord is en klik op Button toevoegen. Voeg vervolgens de overige antwoorden op dezelfde wijze in.
 19. Klik op Button opslaanom alle voor de slide ingevoerde gegevens op te slaan.

Afbeeldingen toevoegen of bewerken

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de cursus waar je wijzigingen in wilt aanbrengen.
 3. Klik op het tabblad ‘Slides’.
 4. Klik op Button bewerken.
 5. Open de slide waarin je een afbeelding wilt toevoegen of bewerken.
 6. Klik op Button_afbeelding toevoegenom een afbeelding toe te voegen.
 7. Klik in het pop-up venster op ‘Bestanden kiezen’ en selecteer een afbeelding op de schijf van je computer.
 8. Klik op ‘Openen’ en vervolgens op ‘Ok’.
 9. De afbeelding is toegevoegd aan de slide.
 10. Dubbelklik op de afbeelding om deze te bewerken.
 11. Wijzig de grootte van de afbeelding door een getal in te voeren bij hoogte en breedte. Zet het slotje (Button_slotje) aan om ervoor te zorgen dat de verhoudingen van de afbeelding automatisch wijzigen (je hoeft dan alleen de aangepaste hoogte of breedte in te voeren).
 12. Zet de afbeelding weer in de oorspronkelijke grootte door op Button_afbeelding reset te klikken.
 13. Plaats een rand om de afbeelding heen door een getal in te voeren bij ‘Rand’ (bijvoorbeeld 1 of 2).
 14. Stel de uitlijning in op Links of Rechts om te bepalen waar de afbeelding dient te staan.
 15. Voer een getal in bij HSpace (horizontale ruimte) om in te stellen hoe ver de afbeelding van de zijrand af dient te komen staan (bijvoorbeeld 20 of 50). Het is dan mogelijk om in de lege ruimte naast de afbeelding tekst te typen (indien de afbeelding links is uitgelijnd, kun je rechts van de afbeelding tekst typen. Indien de afbeelding rechts is uitgelijnd, kun je links van de afbeelding tekst typen).
 16. Voer een getal in bij VSpace (verticale ruimte) om in te stellen hoe ver de afbeelding van de huidige positie af naar beneden dient te komen staan (bijvoorbeeld 20 of 50).
 17. Klik op OK om de instellingen op te slaan of op Annuleren om de oude instellingen te behouden.

Let op: indien je de afbeelding verschuift door middel van de Spatiebalk, is het mogelijk dat de afbeelding bij gebruik van verschillende browsers op een andere plaats komt te staan in de uiteindelijke training.

Tip: als je een afbeelding met de maximale grootte in een slide wilt plaatsen zonder dat er scrollbalken verschijnen bij de slide, kun je hiervoor een afbeeldingsgrootte van 999 x 444 pixels aanhouden.

Preview van cursus bekijken

Voor een nieuwe of bestaande cursus kan vanuit ‘Beheer’ direct worden gezien hoe deze cursus er voor de cursist uit komt te zien.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de cursus waarvan je een preview wilt bekijken.
 3. Klik rechts in het scherm op Cursus bekijken.
 4. Je doorloopt nu de cursus zoals de cursist deze straks ook te zien krijgt. Let op: de berekening van scores wordt niet meegenomen in de preview. Aan het einde van de cursus zie je dus altijd de melding dat je geslaagd bent, ongeacht welke antwoorden je hebt ingevuld. Het doorlopen van alle vragen, antwoorden en toelichtingen zoals de cursist dat aan het eind van de cursus doet, wordt niet weergegeven in de preview. Ook het downloaden van het certificaat is niet mogelijk vanuit de preview.

Bestaande cursus bewerken

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de cursus die je wilt bewerken.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Pas indien gewenst de gegevens in het tabblad ‘Details’ aan of pas de slides of secties in het tabblad ‘Slides’ aan door naast de titel van de slide of sectie naam op Button Bewerk te klikken. Let op: klik in het slide bewerk venster op Button opslaan om de wijzigingen definitief op te slaan, of klik op Button sluiten om de wijzigingen niet op te slaan.
 5. Verwijder slides of secties door naast te titel van de slide of sectie op Button verwidjer te klikken. Een pop-up venster met de melding ‘Slide verwijderen’ of ‘Sectie met alle slides verwijderen’ verschijnt, klik op ‘Ok’ om definitief te verwijderen of op ‘Annuleren’ om de slide / sectie te behouden.
 6. Voeg nieuwe slides of secties toe door te klikken op Button_elearning_slide toevoegen of Button_elearning_sectie toevoegen.
 7. Wijzig de volgorde van de slides binnen een sectie door links in de rij op het vierkantjes met de i of de q te klikken en de slide te slepen naar de juiste plaats door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Let op: het is niet mogelijk om slides van de ene sectie naar een andere sectie te slepen. Wijzig de volgorde van secties door rechts in de sectie op de rechthoek met stippen te klikken (Inspecties_volgorde wijzigen) en de sectie te slepen naar de juiste plaats door de linkermuisknop ingedrukt te houden.
 8. Klik na het doorvoeren van wijzigingen op Button opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Eigen template toevoegen

Het is mogelijk om eigen templates toe te voegen aan CareNet, zodat deze gebruikt kan worden in de te ontwerpen cursus. Hiermee geef je de cursus een bedrijfseigen uiterlijk.

 1. Klik rechts bovenin het venster op het tandwieltje Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Klik rechts in het venster op elearning templates.
 3. Klik rechts in het venster op toevoegen.
 4. Voer een naam in voor de E-learning template die je wilt toevoegen en klik op bestand bijvoegen om het gewenste bestand op je computer te selecteren. Let op: de template dient een resolutie te hebben van 1000 bij 450 pixels.
 5. Klik op Button opslaan om de toegevoegde template op te slaan.
 6. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 7. Klik op de cursus waarvan je de template wilt wijzigen of klik op cursus toevoegen om een nieuwe cursus aan te maken.
 8. Klik op het tabblad ‘Slides’ en klik op Button bewerken.
 9. Voeg een nieuwe slide toe of bewerk een bestaande slide en klik op template beheerom de gewenste template (sjabloon) te selecteren.

Standaard CareNet templates verbergen

Het is mogelijk om de templates die standaard in het Beheer van CareNet E-learning worden weergegeven te verbergen, zodat alleen de eigen (zelf toegevoegde) templates worden weergegeven.

 1. Klik rechts bovenin het venster op het tandwieltje Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Klik op het tabblad ‘E-learning templates’.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Vink de optie ‘Standaard templates verbergen’ aan.
 5. Klik op Button Wijzigingen opslaan. De standaard templates worden nu niet meer weergegeven in het overzicht met templates binnen de slides van E-learning Beheer.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments