Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Cursistengroepen

Nieuwe cursistengroep toevoegen

Indien je wilt dat medewerkers van je bedrijf een cursus gaan volgen, dien je hiervoor eerst een cursistengroep aan te maken en deze te koppelen aan de gemaakte cursus. Let op: het toevoegen van cursisten aan CareNet brengt kosten met zich mee, welke automatisch in rekening worden gebracht. Let op: om cursisten te kunnen toevoegen aan een cursistengroep, dienen deze cursisten allereerst in CareNet te zijn gezet via het tabblad ‘Medewerkers’. Klik hier om direct te lezen hoe je cursisten kunt importeren onder het tabblad ‘Medewerkers’.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op Button_elearning_cursistengroep toevoegen.
 3. Voer in het tabblad ‘Details’ een naam in voor de cursistengroep (bijvoorbeeld HACCP training productiemedewerkers).
 4. Voer indien gewenst in door wie de cursus beheerd wordt, selecteer hiertoe de afdeling en de medewerker.
 5. Voer de competenties in die aan de cursistengroep gekoppeld dienen te worden. Competenties dienen hiertoe allereerst te zijn ingevoerd onder ‘Instellingen’. Klik hier voor een uitleg.
 6. Selecteer de cursus die gekoppeld moet worden aan de cursistengroep. Let op: de cursus moet reeds zijn aangemaakt onder beheer en moet als ‘Actief’ zijn aangevinkt.
 7. Voer in vanaf welke datum de cursus getoond moet worden (het is mogelijk om de cursus al wel te tonen in het cursusoverzicht van de cursist, maar dat deze op een later moment pas gevolgd kan worden/beschikbaar is)
 8. Voer in vanaf welke datum de cursus beschikbaar is en gevolgd kan worden.
 9. Voer in tot welke datum de cursus beschikbaar is en gevolgd kan worden (deadline).
 10. Voer daarnaast indien gewenst een competentie in die gekoppeld is aan de cursus, oftewel als de cursist deze cursus heeft behaald, is tevens deze specifieke competentie behaald.
 11. Klik op het tabblad ‘ Opties’.
 12. Vink de opties ‘Cursist mag opmerkingen plaatsen bij slides en vragen’ en ‘Cursist mag opmerkingen plaatsen aan het eind van de cursus’ aan of uit.
 13. Vink de optie ‘Stuur notificatie wanneer training binnen … dag(en) verloopt’ aan indien je wilt dat de beheerder van de cursistengroep een automatische email ontvangt indien het certificaat van een cursist binnen het ingestelde aantal dagen verloopt. Voer in het invoerveld het gewenste aantal dagen in. Klik hier om te lezen hoe je de standaard tekst voor de emailnotificatie kunt instellen. Let op: de notificaties worden alleen verstuurd naar de beheerder van de groep indien voor deze gebruiker een emailadres is ingevoerd onder de medewerkersdetails.
 14. Selecteer het sjabloon wat je wilt gebruiken voor het certificaat (als de cursist de cursus heeft behaald), voor de uitnodiging (brief welke naar de cursist verstuurd kan worden of aan de cursist gegeven kan worden) en voor de herinnering (brief welke naar de cursist verstuurd kan worden of aan de cursist gegeven kan worden om deze nogmaals uit te nodigen voor de cursus, als de cursist deze nog niet heeft gevolgd). Indien je het sjabloon op ‘Standaard’ instelt, wordt het sjabloon toegepast zoals ingesteld bij de gebruikte ‘Taal’ onder ‘Instellingen’.
 15. Klik op Button opslaan om de cursistengroep op te slaan.
 16. Voeg cursisten toe. Klik rechts in het scherm op cursistengroep toevoegenom de cursisten welke aanwezig zijn in de database te kunnen toevoegen aan de cursistengroep. Vink vervolgens de medewerkers die je wilt toevoegen aan en klik onderaan in het keuzemenu op ‘Toevoegen aan cursus’. Let op: het toevoegen van cursisten aan CareNet brengt kosten met zich mee, welke automatisch in rekening worden gebracht. Let op: indien je ervoor kiest alle medewerkers in één keer aan te vinken en toe te voegen (bovenste selectievakje), worden alleen de medewerkers toegevoegd van de pagina die op dat moment getoond wordt. Kies indien gewenst voor de optie ’50′ tonen per pagina (links onderin het opzoekvenster), zodat je een langere lijst met cursisten in één keer kunt toevoegen. Let op: cursisten die eenmaal zijn toegevoegd aan de cursistengroep kunnen alleen maar worden verwijderd indien zij de cursus nog niet hebben gevolgd (nog 0 pogingen hebben gedaan).

Cursistengroep aanpassen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op Button_elearning_cursistengroep toevoegen.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Pas de gegevens van de cursistengroep waar nodig aan en klik op Button Wijzigingen opslaan.

Externe cursus registreren

Het is binnen CareNet E-learning mogelijk om een externe cursus in een nieuwe cursistengroep te plaatsen en per cursist een certificaat hieraan te koppelen. Indien je bijvoorbeeld een klassikale training hebt verzorgd, is het handig om de certificaten ook in CareNet weer te geven, zodat je het opleidingsplan helemaal compleet hebt in CareNet. Let op: een externe cursus kan alleen gekoppeld en ingesteld worden in een nieuwe cursistengroep. Het is dus niet mogelijk een externe cursus toe te voegen en in te stellen bij een bestaande cursistengroep.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik rechts in het scherm op cursus toevoegen.
 3. Selecteer cursus type ‘Extern’, voer een naam, taal en geldigheid in voor de cursus en vink de optie ‘Actief’ aan.
 4. Klik op Opslaan om de externe cursus op te slaan.
 5. Open in CareNet E-learning het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 6. Klik rechts in het scherm op Button_elearning_cursistengroep toevoegen.
 7. Voer een naam in voor de cursistengroep en indien gewenst een beheerder en koppel indien gewenst competenties aan de cursistengroep.
 8. Typ de naam van de externe cursus in het invoerveld voor cursussen en selecteer de juiste externe cursus.
 9. Klik op Toevoegen grijs om de cursus toe te voegen aan de cursistengroep.
 10. Klik op Opslaan om de cursistengroep op te slaan.
 11. Klik rechts in het scherm op ‘Cursisten toevoegen’.
 12. Selecteer de cursisten welke je wilt toevoegen aan de cursistengroep.
 13. Open het tabblad ‘Cursisten’ en klik op een cursist. Een overzicht met interne en externe cursussen verschijnt. Klik bij de externe cursus op de oranje tekst onder ‘Tijd start’. Klik vervolgens op Button bewerken.
 14. Indien de cursist geslaagd is voor de cursus, vink dan de optie ‘Geslaagd’ aan.
 15. Klik op ‘Bestand bijvoegen’ om een kopie van het certificaat te selecteren op je computer, klik vervolgens op ‘Openen’.
 16. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de doorgevoerde wijzigingen voor de cursist op te slaan. Het certificaat is nu gekoppeld aan de cursist en hiermee opgeslagen in CareNet.
 17. Herhaal bovenstaande stappen 13 tot en met 16 voor de overige cursisten, zodat voor iedere cursist aangegeven is of deze geslaagd is en het betreffende certificaat gekoppeld is.

Cursist met verlopen certificaat opnieuw uitnodigen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Open de cursistengroep waarvan je één of meerdere medewerkers uit wilt nodigen voor een herhalingscursus.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’ en selecteer de cursus waarvoor je een herhalingsuitnodiging wilt versturen.
 4. Selecteer rechts in de rij de cursisten welke je wilt selecteren voor een herhalingsuitnodiging of klik rechts boven in de balk het vinkje aan om alle cursisten te selecteren.
 5. Selecteer vervolgens rechts onderin bij ‘Kies een actie…’ de actie ‘Download uitnodigingsbrieven voor herhaling voor selectie’.
 6. Een pop-up venster verschijnt met ‘Download uitnodigingsbrieven…’. Klik op ‘Download uitnodigingsbrieven voor herhaling’.
 7. Een pop-up venster verschijnt met de melding ‘Uitnodigingsbrieven downloaden? Bij meerdere brieven kan dit enige tijd duren.’ Klik op OK om de uitnodigingsbrieven te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 8. Indien je op OK hebt geklikt worden automatisch de uitnodigingsbrieven gedownload voor alle geselecteerde cursisten waarvan het certificaat reeds is verlopen. Indien er in de selectie geen cursisten zijn met een verlopen certificaat verschijnt de melding ‘Er zijn geen cursisten gevonden met verlopen cursussen, er zijn daarom geen uitnodigingsbrieven gemaakt.’

Cursisten importeren uit Excel bestand

Het is mogelijk om gegevens van cursisten te importeren vanuit Excel, zodat in één keer alle gewenste cursisten worden aangemaakt. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een voorbeeld Excel bestand wat voorafgaande aan het importeren dient te worden ingevuld. Download altijd het meest recente Excel bestand, deze wordt namelijk regelmatig uitgebreid.

Let op: maak voorafgaande aan het importeren van cursisten een aparte afdeling/aparte afdelingen speciaal voor trainingen aan, bijvoorbeeld e-learning, of e-elearning productie, e-learning management, e-learning QA (deze apart aangemaakte afdelingen mogen ALLEEN door cursisten gebruikt worden!) en maak een user-rol aan voor cursisten (als deze nog niet aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de rol ‘E-learning cursist’) , zodat cursisten alleen het recht hebben om een cursus te volgen en verder niets kunnen zien of aanpassen in CareNet. Zie ook hoofdstuk Algemeen.

 1. Ga naar het CareNet dashboard en klik op het tabblad ‘Medewerkers’.
 2. Klik rechts in het scherm op de knop Algemeen_button importeren.
 3. Er verschijnt een pop-up scherm. Lees de tekst en klik op Algemeen_button volgende.
 4. Klik op Algemeen_button download voorbeeld excel bestand.
 5. Het Excel bestand wordt gedownload. Open het Excel bestand en vul de gegevens van de medewerkers in zoals is aangegeven in het voorbeeld. Let op: in het Excel bestand mag geen gebruik worden gemaakt van formules of verwijzingen naar andere cellen in Excel.
 6. In het voorbeeld bestand is weergegeven welke cellen verplicht ingevuld moeten worden en welke gegevens exact moeten worden overgenomen.
 7. Indien gegevens van alle medewerkers zijn ingevuld, kunnen de voorbeeldgegevens worden verwijderd uit het Excelbestand (klik met de linkermuisknop op de rij met voorbeeld gegevens om deze te selecteren, klik vervolgens met de rechtermuisknop de rij en selecteer verwijderen, de rij met voorbeeldgegevens wordt verwijderd).
 8. Sla het Excel bestand op de computer op.
 9. Klik in het CareNet pop-up scherm ‘Importeren’ wat nog open staat op Algemeen_button bestand bijvoegen en voeg het zojuist op je computer aangepaste en opgeslagen Excel bestand toe. Dit kan ook door het mapje waarin het Excel bestand zich bevindt te openen en het bestand te slepen naar de rechthoek met de tekst ‘Sleep bestanden hier naartoe’ in het CareNet pop-up scherm.
 10. Vink de afdeling aan die voor de medewerker van toepassing is, bijvoorbeeld training, P&O of HR.
 11. Vink de juiste rol of rol aan die je wilt toekennen aan de medewerker, bijvoorbeeld e-learning cursist (let op: deze rol moet eerst aangemaakt worden onder Instellingen/Rollen/User-rol toevoegen).
 12. Vink aan dat het een cursist betreft.
 13. Klik op Algemeen_button volgende. Een pop-up scherm verschijnt met de melding ‘Importeren voltooid’. De in CareNet geïmporteerde cursisten zijn nu in het overzicht met cursisten terug te zien (open tabblad ‘Medewerkers’ en vervolgens tabblad ‘Cursisten’). De gegevens van cursisten kunnen te allen tijde nog worden aangepast of cursisten kunnen indien gewenst worden verwijderd.

Cursisten uitnodigen

Cursisten kunnen op verschillende manieren worden uitgenodigd voor een cursus: per e-mail of per brief. Klik hier om direct te bekijken hoe je de teksten voor uitnodigingen per e-mail en per brief automatisch kunt instellen.

A. Cursisten uitnodigen per e-mail

Alle cursisten in één keer uitnodigen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je uitnodigingen wilt versturen naar medewerkers.
 3. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de uitnodigingen wilt versturen.
 4. Klik rechts in het scherm op Button_elearning_uitnodigen per mailom een automatische e-mail te versturen naar alle cursisten uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.
 5. De uitnodiging verschijnt in een pop-up venster en deze kun je indien gewenst nog aanpassen.
 6. Klik op Button_elearning_verzend uitnodigingen om de uitnodiging per e-mail te versturen naar alle medewerkers uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.

Een uitnodiging per cursist versturen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je uitnodigingen wilt versturen naar medewerkers.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de uitnodigingen wilt versturen.
 5. Klik links onderaan op ’20′ of  ’50′ indien je meer dan 10 cursisten per pagina wilt tonen.
 6. Vink voor de cursisten waar je een uitnodiging naar wilt versturen rechts in de rij van de cursist het selectievakje aan.
 7. Klik rechts onderaan op het selectiekader kies een actie en selecteer de optie ‘Selectie uitnodigen per e-mail…’.
 8. De uitnodiging verschijnt in een pop-up venster en deze kun je indien gewenst nog aanpassen.
 9. Klik op Button_elearning_verzend uitnodigingen om de uitnodiging per e-mail te versturen naar alle geselecteerde medewerkers uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.

B. Cursisten herinneren per e-mail

Alle cursisten in één keer herinneren

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je herinneringen wilt versturen naar medewerkers.
 3. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de herinneringen wilt versturen.
 4. Klik rechts in het scherm op Button_elearning_herinneren per mailom een automatische herinnerings e-mail te versturen naar alle cursisten uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.
 5. De herinnering verschijnt in een pop-up venster en deze kun je indien gewenst nog aanpassen.
 6. Klik op Button_elearning_verzend herinneringen om de herinneringen per e-mail te versturen naar alle medewerkers uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.

Een herinnering per cursist versturen

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je herinneringen wilt versturen naar medewerkers.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de herinneringen wilt versturen.
 5. Klik links onderaan op ’20′ of  ’50′ indien je meer dan 10 cursisten per pagina wilt tonen.
 6. Vink voor de cursisten waar je een herinnering naar wilt versturen rechts in de rij van de cursist het selectievakje aan.
 7. Klik rechts onderaan op het selectiekader kies een actie en selecteer de optie ‘Selectie herinneren per e-mail…’.
 8. De herinnering verschijnt in een pop-up venster en deze kun je indien gewenst nog aanpassen.
 9. Klik op  Button_elearning_verzend herinneringen om de herinnering per e-mail te versturen naar alle geselecteerde medewerkers uit de cursistengroep die nog niet geslaagd zijn.

C. Uitnodigingsbrieven downloaden

Uitnodigingsbrieven voor alle cursisten uit de cursistengroep in één keer downloaden

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je uitnodigingsbrieven wilt downloaden.
 3. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de uitnodigingen wilt downloaden.
 4. Klik rechts in het scherm op Button_elearning_uitnodigingen downloaden.
 5. Er verschijnt een pop-up venster, klik vervolgens op Button_elearning_uitnodigingen downloaden.
 6. Een pop-up venster verschijnt met de tekst “Uitnodigingsbrieven downloaden? Bij meerdere brieven kan dit enige tijd duren.” Klik op OK om de uitnodigingsbrieven voor alle cursisten te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 7. Indien je op OK hebt geklikt, worden de uitnodigingsbrieven automatisch gedownload.

Uitnodigingsbrieven in één keer downloaden voor een selectie van cursisten

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je uitnodigingen wilt downloaden.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de uitnodigingen wilt downloaden.
 5. Klik links onderaan op ’20′ of  ’50′ indien je meer dan 10 cursisten per pagina wilt tonen.
 6. Vink voor de cursisten waarvoor je een uitnodiging wilt downloaden rechts in de rij van de cursist het selectievakje aan.
 7. Klik rechts onderaan op het selectiekader kies een actie en selecteer de optie ‘Download uitnodigingsbrieven voor selectie…’.
 8. Een pop-up venster verschijnt met de tekst “Uitnodigingsbrieven downloaden? Bij meerdere brieven kan dit enige tijd duren.” Klik op OK om de uitnodigingsbrieven voor alle cursisten te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 9. Indien je op OK hebt geklikt, worden de uitnodigingsbrieven voor de geselecteerde cursisten die nog niet geslaagd zijn automatisch gedownload.

D. Herinneringsbrieven downloaden

Herinneringsbrieven voor alle cursisten uit de cursistengroep in één keer downloaden

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je herinneringsbrieven wilt downloaden.
 3. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de herinneringsbrieven wilt downloaden.
 4. Klik rechts in het scherm op Button_elearning_herinneringsbrieven downloaden.
 5. Er verschijnt een pop-up venster, klik vervolgens opButton_elearning_herinneringsbrieven downloaden .
 6. Een pop-up venster verschijnt met de tekst “Herinneringsbrieven downloaden? Bij meerdere brieven kan dit enige tijd duren.” Klik op OK om de herinneringsbrieven voor alle cursisten te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 7. Indien je op OK hebt geklikt, worden de herinneringsbrieven automatisch gedownload.

Herinneringsbrieven in één keer downloaden voor een selectie van cursisten

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvoor je herinneringen wilt downloaden.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de herinneringsbrieven wilt downloaden.
 5. Klik links onderaan op ’20′ of  ’50′ indien je meer dan 10 cursisten per pagina wilt tonen.
 6. Vink voor de cursisten waarvoor je een herinnering wilt downloaden rechts in de rij van de cursist het selectievakje aan.
 7. Klik rechts onderaan op het selectiekader kies een actie en selecteer de optie ‘Download herinneringsbrieven voor selectie…’.
 8. Een pop-up venster verschijnt met de tekst “Herinneringsbrieven downloaden? Bij meerdere brieven kan dit enige tijd duren.” Klik op OK om de herinneringsbrieven voor alle cursisten te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 9. Indien je op OK hebt geklikt, worden de herinneringsbrieven voor de geselecteerde cursisten die nog niet geslaagd zijn automatisch gedownload.

Certificaten cursistengroep downloaden

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je certificaten wilt downloaden.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je de certificaten wilt downloaden.
 5. Klik links onderaan op ’20′ of  ’50′ indien je meer dan 10 cursisten per pagina wilt tonen.
 6. Vink voor de cursisten waarvoor je een certificaat wilt downloaden rechts in de rij van de cursist het selectievakje aan.
 7. Klik rechts onderaan op het selectiekader kies een actie en selecteer de optie ‘Download certificaten’.
 8. Een pop-up venster verschijnt met de tekst “Certificaten downloaden? Bij meerdere certificaten kan dit enige tijd duren.” Klik op OK om de certificaten voor alle geselecteerde cursisten te downloaden of klik op Annuleren om dit op een later moment te doen.
 9. Indien je op OK hebt geklikt, worden de certificaten voor de geselecteerde cursisten die reeds geslaagd zijn automatisch gedownload.

Indien je per cursist de certificaten van eerdere pogingen wilt downloaden, kan dit als volgt:

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je certificaten wilt downloaden.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Klik op de cursist waarvan je een certificaat wilt downloaden.
 5. Je ziet nu een overzicht van alle pogingen die door de cursist gedaan zijn. Klik aan de rechterzijde van de poging op Download certificaat - Cursistengroepen om het certificaat van de poging te openen.

Overzicht van cursisten per cursus bekijken

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je een overzicht wilt bekijken.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je het overzicht van cursisten wilt bekijken. De status van de cursisten voor de geselecteerde cursus wordt getoond.
 5. Onder ‘Huidige stap’ kun je terugzien bij welke cursus de cursist is ten opzichte van het totaal aantal te volgen cursussen (bijvoorbeeld: er zijn 5 te volgen cursussen binnen de cursistengroep, de cursist bevindt zicht bij stap 3/5, hij dient dan de 3e, 4e en 5e cursus nog te volgen).
 6. Indien een vinkje aanwezig is onder ‘E-mail’ geeft dit aan dat het e-mailadres voor de cursist is ingevuld bij de cursist gegevens onder tabblad ‘Medewerkers’.
 7. Onder ‘Geslaagd’ wordt weergegeven of de cursist al dan niet geslaagd is voor de geselecteerde cursus.
 8. Onder ‘Aantal pogingen’ wordt weergegeven hoeveel pogingen de cursist reeds heeft gedaan voor de geselecteerde cursus en hoeveel pogingen de cursist in totaal mag doen voor de cursus (bijvoorbeeld: de cursist mag in totaal 3 pogingen doen en heeft reeds 1 poging gedaan, dan is de weergegeven status 1/3 en mag de cursist nog 2 pogingen doen om te slagen voor de cursus).
 9. Onder ‘Toegevoegd op’ wordt weergegeven wanneer de cursist is toegevoegd aan de cursistengroep.
 10. Onder ‘Actief’ wordt middels een vinkje aangegeven of de cursist al dan niet actief is (kan gewijzigd worden bij de cursistgegevens onder tabblad ‘Medewerkers’).
 11. Onder ‘Uitgenodigd’ kan worden teruggezien of de cursist reeds is uitgenodigd voor de cursus.

Cursistgegevens exporteren naar Excel

Het is mogelijk om gegevens per cursist te exporteren naar Excel.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je een cursistenoverzicht wilt terug zien.
 3. Klik rechts in het scherm op exporteer cursistenoverzicht - Cursistengroepen. Een Excel bestand met het cursistenoverzicht wordt geopend.

Details van cursist per cursus bekijken

Het is mogelijk om per cursus voor iedere cursist te bekijken wanneer de cursus is gevolgd en wat de resultaten zijn.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je de details per cursist wilt bekijken.
 3. Klik op tabblad ‘Cursisten’.
 4. Klik op de naam van de cursist waarvan je de details wilt bekijken.
 5. Klik op de poging waarvan je de details wilt bekijken.
 6. In het tabblad ‘Antwoorden’ kun je terug zien welke antwoorden en opmerkingen zijn gegeven per slide (let op: om opmerkingen te kunnen geven per slide, dient de optie ‘Cursist mag opmerkingen plaatsen bij slides en vragen’ te zijn aangevinkt onder tabblad ‘Cursistengroepen’, selecteer de juiste cursistengroep en klik op tabblad ‘Opties’), daarnaast is terug te zien welke vragen correct zijn beantwoord en hoeveel punten per vraag zijn toegekend.
 7. In het tabblad ‘Details’ kun je verschillende gegevens terugvinden, zoals de tijd waarop de cursus is gestart en gestopt, browser gegevens en het IP-adres van degene die de cursus gevolgd heeft (hiermee kan ‘vals spelen’ herkend worden).
 8. In het tabblad ‘Timeline’ kun je terugzien wanneer, op welke wijze en door wie een cursist is uitgenodigd. Deze gegevens worden automatisch gelogd. Daarnaast is het mogelijk om zelf Timeline berichten te typen. Hiervoor typ je het bericht in het invoer veld en klik je op opslaan 2 - Cursistengroepenom het bericht toe te voegen.

Ingevoerde opmerkingen slide teruglezen

Indien je de cursist de mogelijkheid geeft om per slide opmerkingen te plaatsen (deze optie kun je aan- en uitvinken onder het tabblad ‘Opties’ in de cursistengroep), kun je met één klik op de knop de bij de slides ingevoerde opmerkingen per cursist in een Excel overzicht teruglezen.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je een Excel overzicht met opmerkingen wilt downloaden.
 3. Klik op het tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer rechts van het tabblad ‘Cursisten’ bij Filter op cursus de gewenste cursus waarvoor je het Excel overzicht met opmerkingen wilt downloaden.
 5. Klik rechts in het venster op exporteer antwoorden - Cursistengroepen. Het Excel overzicht met antwoorden en opmerkingen wordt gedownload.

Acties per cursist bekijken

Het is mogelijk om per cursist in een cursistengroep te bekijken welke acties voor deze cursist zijn uitgevoerd, zoals ‘uitgenodigd’ of ‘herinnerd’.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep waarvan je de cursistendetails wilt bekijken.
 3. Klik op tabblad ‘Cursisten’ en vervolgens op de naam van de cursist. Je ziet nu alle pogingen die een cursist heeft gedaan.
 4. Klik op tabblad ‘Timeline’ om te bekijken welke acties per cursist zijn uitgevoerd. Je ziet nu door wie, wanneer en op welke wijze de cursist is uitgenodigd.

Cursistengroep (de)archiveren

Cursistengroepen die niet meer gebruikt worden, kunnen gearchiveerd worden. Cursussen die in een gearchiveerde cursistengroep aanwezig zijn, kunnen niet meer worden uitgevoerd door de gekoppelde cursisten.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep die je wilt archiveren.
 3. Klik rechts in het scherm op de knop cursistengroep archiveren - Cursistengroepen. De cursistengroep is nu gearchiveerd en verschijnt onder tabblad ‘In-actief’.
 4. Je kunt de cursistengroep opnieuw activeren door deze te openen en vervolgens rechts in het scherm te klikken opcursistengroep dearchiveren - Cursistengroepen. De groep verschijnt dan weer onder tabblad ‘Actief’ en de cursussen kunnen weer gevolgd worden door de cursisten.

Filteren binnen cursistengroep

Het is mogelijk om binnen een cursistengroep per cursus na te gaan welke cursisten geslaagd, gezakt en aangemeld zijn en welke certificaten verlopen zijn.

 1. Klik in het CareNet dashboard op E-learning en open het tabblad ‘Cursistengroepen’.
 2. Klik op de cursistengroep die je wilt bekijken.
 3. Open tabblad ‘Cursisten’.
 4. Selecteer bij ‘Filter op cursus’ de gewenste cursus waarvoor je de filteroptie wilt toepassen.
 5. Vink rechts onderin onder ‘Instellingen’ de gewenste filter aan en klik op ‘updaten’. De gefilterde cursisten worden nu getoond.
 6. Indien je cursisten wilt uitnodigen voor een herhalingscursus, filter je op ‘Verlopen’ en kun je vervolgens alle gefilterde cursisten selecteren en uitnodigen voor de herhaling.
 7. Voor cursisten die definitief gezakt zijn, filter je op ‘Gezakt’, vervolgens kun je deze cursisten opnieuw uitnodigen voor de cursus.
 8. Om na te gaan welke cursisten zijn uitgenodigd voor een cursus, filter je op ‘Aangemeld’.
 9. Indien je na wilt gaan welke cursisten geslaagd zijn voor een cursus, filter je op ‘Geslaagd’.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments