Vraag een demo aan

Instellingen

Standaard rapportage sjabloon

Via de Instellingen kun je een standaard rapportage sjabloon instellen. Deze wordt dan standaard ingesteld indien je bij de inspectie vragenlijst in beheer bij sjabloon ‘Standaard’ geselecteerd laat staan. Zie onderstaand voorbeeld van de instellingen van een lijst in beheer.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op .
 2. Klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 3. Klik op tabblad ‘Inspecties’ en vervolgens op de knop Button bewerken.
 4. Selecteer het gewenste standaard sjabloon voor de inspecties.
 5. Na klikken op Button Wijzigingen opslaan zijn de wijzigingen doorgevoerd.

Standaardtekst voor notificatie

In de inspectiemodule is het mogelijk om bij het inplannen van een inspectie te bepalen of je een notificatie wilt versturen naar de medewerker die de inspectie dient uit te voeren. De standaardtekst voor het notificatiebericht kan worden ingesteld via het onderdeel Instellingen.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op .
 2. Klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 3. Klik op tabblad ‘Inspecties’ en vervolgens op de knop Button bewerken.
 4. Vink de notificatie optie aan indien je deze per planning wilt kunnen aan- en uitzetten.
 5. Voer voor de gewenste tekst in bij ‘Onderwerp’ en ‘Inhoud’. Onder het vraagteken kun je zien welke velden automatisch vervangen kunnen worden met de van toepassing zijnde data.
 6. Vink de optie ‘Wekelijkse reminder’ aan indien je wilt dat de inspecteur iedere maandagochtend een overzicht ontvangt van de ingeplande inspecties voor die week.
 7. Na klikken op Button Wijzigingen opslaan zijn de wijzigingen doorgevoerd.

Onderdelen en groepen instellen

Indien je een vragenlijst voor een inspectie aanmaakt, dien je per vraag een onderdeel en een groep te selecteren. Door per vraag een onderdeel en groep te selecteren, kun je straks in de statistieken precies terugzien welke onderdelen en groepen goed en slecht scoren. Voorbeelden van onderdelen zijn: Ontvangst, Productie, Verpakken. Voorbeelden van groepen zijn: CCP beheersing, Schoonmaak, Temperatuurbeheersing.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op .
 2. Klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 3. Klik op tabblad ‘Inspecties’ en vervolgens op de knop Button bewerken.
 4. Voer een onderdeel of groep in en klik op .
 5. Bestaande onderdelen of groepen kunnen ook bewerkt of verwijderd worden door rechts van het onderdeel of de groep te klikken op ‘Bewerk’ of ‘Verwijder’. Let op: onderdelen of groepen die reeds gekoppeld zijn aan bestaande inspectievragen, kunnen niet worden verwijderd.
 6. Na klikken op Button Wijzigingen opslaan zijn de wijzigingen doorgevoerd.

Normlijnen instellen

Door normlijnen in te stellen, kun je in de statistieken bij de trendscore precies zien of de resultaten van uitgevoerde inspecties binnen of buiten de normlijnen vallen. Zie onderstaand voorbeeld, waarbij de rode en groene lijnen de normlijnen zijn.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op .
 2. Klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 3. Klik op tabblad ‘Inspecties’ en vervolgens op de knop Button bewerken.
 4. Voer een naam voor de normlijn in, voer het getal (de norm) in en klik in het veld ‘kleur’ om een kleur te selecteren in de cirkel.
 5. Klik op  om de normlijn toe te voegen.
 6. Na klikken op Button Wijzigingen opslaan zijn de wijzigingen doorgevoerd.