Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Beheer Inspecties

Vragenlijst aanmaken

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op Button vragenlijst toevoegen rechts bovenin het scherm.
 3. Vul de algemene gegevens in:
 • Geef de vragenlijst een naam en een documentcode (indien reeds een inspectielijst als document in het kwaliteitshandboek aanwezig is, kan deze documentcode worden overgenomen).
 • Vink het vakje ‘actief’ aan.
 • Geef een omschrijving voor de inspectielijst.
 • Selecteer een sjabloon (dit is het sjabloon waarin de uiteindelijke inspectierapportage wordt weergegeven, zet deze allereerst op standaard, bij het onderwerp sjablonen wordt hier nog verder op ingegaan).
 • Selecteer indien gewenst een categorie. Klik hier om te lezen hoe je deze optie aan kunt zetten via de Instellingen.
 • Klik op Button opslaan om de ingevoerde gegevens op te slaan.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van het toevoegen van een nieuwe vragenlijst (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Vragen toevoegen aan vragenlijst

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de vragenlijst waar je vragen aan toe wilt voegen.
 3. Klik op Button bewerken rechts bovenin het scherm.
 4. Voer een inspectievraag in.
 5. Selecteer een onderdeel (het onderdeel geeft uiteindelijk een subonderwerp aan in je vragenlijst, zie onderstaand voorbeeld).
 6. Of: voeg een nieuw onderdeel toe door op Button nieuw onderdeel te klikken. Vul vervolgens de naam van het nieuwe onderdeel in en klik op Button toevoegen.
 7. Selecteer een groep. De groep geeft uiteindelijk de groep aan waar de vraag onder valt, bijvoorbeeld algemene hygiëne of temperatuurbeheersing, zie onderstaand voorbeeld. Het selecteren van de juiste groep is van belang om na het lopen van de inspectieronden de juiste statistieken per groep (bijvoorbeeld apparatuur of algemene hygiëne) te kunnen terugzien.
 8. Of: voeg een nieuwe groep toe. Zie hiervoor het onderwerp Onderdelen en groepen beheren.
 9. Geef door middel van de factor aan hoe vaak een vraag moet meetellen in de eindscore (een vraag die binnen het bedrijf als belangrijker wordt gezien ten opzichte van de overige vragen, kan vaker meetellen). Indien alle vragen hetzelfde mee dienen te tellen in de eindscore, kan de factor op 1 worden gezet.
 10. Kies het type antwoord dat kan worden ingevoerd: keuzelijst, nummeriek, datum, tekst.
 11. Geef indien nodig een toelichting op de vraag. De toelichting kan door de inspecteur altijd worden teruggelezen middels het vraagteken in de CareNet app. In de toelichting kun je zaken vermelden als normen, wijze van beoordeling, etc. Daarnaast is het mogelijk om foto’s of afbeeldingen toe te voegen die als referentie kunnen dienen voor de inspecteur. Afbeeldingen moeten worden ingevoegd met een verhouding van 200×200 pixels om deze duidelijk te tonen onder de toelichting.
 12. Voeg indien gewenst standaard afwijkingen toe aan de vraag. Deze kunnen in de iOS Inspectietool app worden geselecteerd onder Afwijking App - Beheer Inspecties. Klik hier om te lezen hoe je standaard afwijkingen kunt aanmaken via Instellingen. Klik hier om te lezen hoe je standaard afwijkingen kunt gebruiken in de app.
 13. Klik op Button toevoegen om de vraag toe te voegen aan de inspectielijst of klik op Of annuleren oranje om de vraag niet toe te voegen.
 14. Voeg op dezelfde wijze meerdere vragen toe aan de inspectielijst.
 15. Klik op Wijzigingen opslaan indien de inspectielijst is afgerond. Deze kun je later altijd weer aanpassen op de wijze zoals hierboven beschreven. Klik tijdens het bewerken van de lijst tussentijds ook regelmatig op Wijzigingen opslaan om te voorkomen dat aangebrachte wijzigingen verloren gaan.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van het toevoegen van een vraag (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van de weergave van onderdelen en groepen in de vragenlijst (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Vragen binnen vragenlijsten kopiëren

Vragenlijsten kunnen snel worden ingevoerd door vragen te kopiëren.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. klik op de vragenlijst die je wilt bewerken of open een nieuwe lijst door op Button vragenlijst toevoegen te klikken.
 3. Klik op de knop Button bewerken rechts bovenin het scherm.
 4. Ga met de muis op de bestaande vraag staan en klik rechts in de rij op de tekst Button Bewerk. Of (bij een nieuwe lijst) voeg eerst 1 vraag toe, ga met de muis op de toegevoegde vraag staan en klik daarna rechts in de rij op de tekst Button Bewerk.
 5. Alle gegevens en instellingen van de vraag zijn nu aanwezig in het vragen bewerk scherm. Door de gegevens aan te passen naar een nieuwe vraag en tot slot op de knop Button Toevoegen als nieuwe rij te klikken, wordt de nieuwe vraag toegevoegd, terwijl de instellingen van de oude vraag automatisch kunnen worden overgenomen (deze mogen uiteraard ook worden aangepast). Zo kun je bijvoorbeeld voor de allereerste vraag de antwoordopties voor de keuzelijst instellen en deze automatisch kopiëren naar de volgende vraag.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van een te bewerken vraag (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van de gewijzigde vraag welke wordt toegevoegd als nieuwe rij (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van de vragenlijst aangevuld met de toegevoegde rij (de afbeelding opent in een nieuw venster)

Onderdelen binnen vragenlijsten kopiëren

Vragenlijsten kunnen snel worden ingevoerd door onderdelen binnen de vragenlijst te kopiëren.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de vragenlijst die u wilt bewerken, of open een nieuwe lijst door op Button vragenlijst toevoegen te klikken.
 3. Klik op de knop Button bewerken rechts bovenin het scherm.
 4. Ga naar het onderdeel in de vragenlijst dat je wilt kopiëren en klik op Button kopieren.
 5. Selecteer een bestaand onderdeel waaraan u de vragen uit het huidige onderdeel wilt toevoegen. Of kies ervoor om een nieuw onderdeel aan te maken binnen de vragenlijst door op Button nieuw onderdeelte klikken. Vul vervolgens de naam van het nieuwe onderdeel in (bijvoorbeeld warme keuken) en klik op Button toevoegen.
 6. Klik vervolgens op Button kopieren 2 om de vragen uit de huidige lijst te kopiëren naar het geselecteerde onderdeel.
 7. In de vragenlijst zijn de vragen uit het gekopieerde onderdeel terug te zien.

Antwoordopties voor keuzelijsten invoeren

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de vragenlijst waarvoor je een keuzelijst wilt toevoegen aan een vraag.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. In het invoerscherm voor vragen dient de optie Button keuzelijst te worden geselecteerd bij ‘Type antwoord’.
 5. Klik op Button antwoordopties bewerken rechts naast keuzelijst.
 6. Vul nu één voor één de antwoordopties in.
 7. Geef per antwoordoptie aan welke score kan worden verkregen met het antwoord (bijvoorbeeld 1 voor het antwoord ‘voldoet’, 0 voor het antwoord ‘voldoet niet’, 0 voor het antwoord ‘niet van toepassing’).
 8. Geef per antwoordoptie aan of een actie vereist is (bijvoorbeeld Button actie vereist niet aanvinken voor antwoord ‘voldoet’, ‘actie vereist’ wel aanvinken voor antwoord ‘voldoet niet’).
 9. Vink Button nvt aan indien een antwoordoptie niet mee dient te tellen in de eindscore (bijvoorbeeld: indien vraag is beantwoord met ‘Niet van toepassing’ hoeft de vraag niet mee te tellen in de eindscore, dit zou anders een verkeerd totaalbeeld kunnen geven).
 10. Klik per antwoordoptie op Button toevoegen als alle gegevens zijn ingevuld of klik op Button of annuleren als de antwoordoptie niet toegevoegd hoeft te worden.
 11. Indien de antwoordoptie is toegevoegd, kunnen de gegevens hiervan nog worden bewerkt of kan de antwoordoptie worden verwijderd. Ga hiervoor met de muis op een antwoordoptie staan en klik rechts in het scherm op Button Bewerk of Button verwidjer.
 12. Klik op Button opslaan en sluiten indien je klaar bent met het bewerken van antwoordopties, je gaat weer terug naar het vragenscherm en kunt de vragen verder in gaan vullen.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van het bewerken van antwoordoptie voor een keuzelijst (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Onderdelen uit vragenlijst kopiëren naar andere vragenlijst

Het is mogelijk om onderdelen uit de huidige vragenlijst rechtstreeks te kopiëren naar een andere bestaande vragenlijst.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de vragenlijst die je wilt gebruiken om onderdelen uit te kopiëren.
 3. Ga met je muis naar het onderdeel in de huidige vragenlijst, welke gekopieerd moet worden naar een andere bestaande vragenlijst.
 4. Klik naast de naam van het onderdeel op Button kopieren naar andere lijst.
 5. Selecteer de vragenlijst waar het onderdeel naartoe gekopieerd moet worden en klik op Button kopieren 2.
 6. Het onderdeel is nu gekopieerd en kan in de geselecteerde vragenlijst worden teruggevonden.

Vragenlijst bewerken

Aangemaakte vragenlijsten kunnen altijd gewijzigd worden. Let op: indien een inspectie wordt ingepland, wordt automatisch de versie van de vragenlijst gebruikt die op dat moment het meest recent is. Indien de vragenlijst is aangepast en je wilt de nieuwe versie gaan gebruiken, dient de inspectie opnieuw te worden ingepland.

Werkwijze:

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Beheer’.
 2. Klik op de vragenlijst die je wilt bewerken.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. De vragenlijst kan nu op verschillende punten gewijzigd worden (zie onderstaande mogelijkheden).
 5. Klik na het doorvoeren van wijzigingen op Button Wijzigingen opslaan bovenin het scherm.

Mogelijkheden voor het bewerken van vragenlijsten:

 • Naam, code, omschrijving en soort sjabloon kunnen worden aangepast.
 • De vragenlijst kan actief of niet actief worden gemaakt door de knop ‘actief’ aan of uit te vinken.
 • De volgorde van onderdelen kan worden aangepast door rechts in de onderdeel balk (bijvoorbeeld ‘Ontvangst en buitenruimte’) op het pijltje naar boven of naar beneden te klikken Inspecties_volgorde wijzigen_icoon pijltjes.
 • De volgorde van vragen kan binnen een onderdeel worden aangepast door bij een vraag helemaal rechts in het scherm op de staande rechthoek met stippen te klikken Inspecties_volgorde wijzigen, de muis ingedrukt te houden en de vraag te verslepen naar de juiste plaats.
 • De gegevens per vraag kunnen worden aangepast door met de muis op een vraag te gaan staan en bij de vraag rechts in het scherm op Button Bewerk te klikken. Je wordt naar het vraagscherm genavigeerd helemaal onderaan in het venster en kunt daar de vraag en alle eigenschappen aanpassen. Na het aanpassen van de vraag klik je op Button klaar om de wijzigingen voor de vraag op te slaan. (Let op: alle wijzigingen worden pas echt opgeslagen als op de knop Button Wijzigingen opslaan bovenin het scherm is geklikt.)
 • Een vraag kan verwijderd worden door met de muis op een vraag te gaan staan en bij de vraag rechts in het scherm op ‘Verwijder’ te klikken. De melding ‘Rij verwijderen?’ verschijnt. Klik op OK indien de vraag verwijderd mag worden. Klik op annuleren indien de vraag moet blijven staan.

Let op: klik altijd op Button Wijzigingen opslaan na het doorvoeren van de juiste wijzigingen. Indien je het tabblad ‘Beheer’ verlaat en de wijzigingen niet hebt opgeslagen, gaan de wijzigingen verloren.

Let op: indien een vraag in een bestaande vragenlijst wordt bewerkt, wordt deze vraag tevens aangepast in vragen en rapportages van reeds eerder met deze vragenlijst uitgevoerde inspecties. Zie veelgestelde vragen over Inspecties, vraag 5 voor meer informatie over dit onderwerp.

Onderdelen en groepen beheren

Het is mogelijk om onderdelen en groepen die zijn aangemaakt te verwijderen en/of toe te voegen.

 1. Klik rechts bovenin het scherm op Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Klik op Button bewerken.
 3. Klik op tabblad ‘Inspecties’. De lijsten met reeds aangemaakte onderdelen en groepen worden weergegeven.
 4. Voer in het invoerveld onderaan de lijst met onderdelen of groepen een nieuw onderdeel of groep in en klik op Button toevoegen. Het onderdeel of de groep wordt nu aan de lijst toegevoegd.
 5. Om onderdelen of groepen te bewerken, ga je naar het betreffende onderdeel of groep en klik je rechts in de rij op Button Bewerk.
 6. Je wordt genavigeerd naar het invoer-/bewerkveld en kunt de naam van het onderdeel of de groep aanpassen.
 7. Pas de naam van het onderdeel of de groep waar nodig aan en klik op Button klaar.
 8. Om onderdelen of groepen te verwijderen, ga je naar het betreffende onderdeel of groep en klik je rechts in de rij op Button verwidjer.
 9. Een pop-up venster verschijnt met de vraag ‘Rij verwijderen?’. Klik op OK om het onderdeel of de groep te verwijderen of klik op Annuleren om het onderdeel of de groep te behouden.
 10. Let op: klik na het doorvoeren van wijzigingen op Button Wijzigingen opslaan om de wijzigingen definitief door te voeren of klik op Button of annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken.
 11. Na het opslaan van wijzigingen in onderdelen en groepen, zijn de juiste lijsten met onderdelen en groepen terug te zien bij het aanmaken van nieuwe vragenlijsten en bewerken van bestaande vragenlijsten.

Voorbeeld vragenlijsten

Glas en hard plastic
(klik hier om de voorbeeld lijst te openen in een nieuw venster, gebruik Ctrl+scroll (muis) om de pagina in en uit te zoomen)
Functie: controle op glasbreuk met een vaste frequentie
Scoremodel: Ok/Niet Ok/N.v.t. —> 1 punt bij Ok, 0 punten bij Niet Ok

Ongedierte
(klik hier om de voorbeeld lijst te openen in een nieuw venster, gebruik Ctrl+scroll (muis) om de pagina in en uit te zoomen)
Functie: controle op aanwezigheid/sporen van ongedierte met een vaste frequentie, bijvoorbeeld in geval van ongedierte overlast.
Scoremodel: Ok/Niet Ok/Niet beoordeeld —> 1 punt bij Ok, 0 punten bij Niet Ok

Orde, Hygiëne en Netheid
(klik hier om de voorbeeld lijst te openen in een nieuw venster, gebruik Ctrl+scroll (muis) om de pagina in en uit te zoomen)
Functie: controle op orde, hygiëne en netheid per afdeling met een vaste frequentie
Scoremodel: geen afwijking/1 afwijking/meer dan 1 afwijking/N.v.t. —> 3 punten bij geen afwijking, 1 punt bij 1 afwijking, 0 punten bij meer dan 1 afwijking.

Audit intern/extern
(klik hier om de voorbeeld lijst te openen in een nieuw venster, gebruik Ctrl+scroll (muis) om de pagina in en uit te zoomen)
Functie: audit lopen zonder vooraf ingestelde vragen, maar op basis van onderwerpen
Scoremodel: op basis van aantal afwijkingen wordt de score in mindering gebracht. Elk onderwerp begint met 100%. Per vraag wordt ingevuld hoeveel afwijkingen er zijn geconstateerd en aan het einde van ieder onderdeel wordt de vraag ‘Hoeveel afwijkingen heeft u totaal geconstateerd voor dit onderdeel?’ weergegeven. Het aantal afwijkingen wordt ingevuld en op basis daarvan wordt de score per onderdeel en in totaal berekend.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments