Vraag een demo aan

Inspectieronden

Ingeplande inspectie uitvoeren (iOS)

In verband met gebruiksgemak adviseren wij het gebruik van een Apple iPad of iPhone (iOS) voor het lopen van een inspectie. Tip: afwijkingen en opmerkingen kunnen ook worden ingevoerd met de voicerecorder (zie het microfoontje dat op het toetsenbord in de app verschijnt zodra je een afwijking of opmerking gaat invoeren).

 1. Download de gratis CareNet app via de appstore op je iPad of iPhone (zoek op ‘carenet’).
 2. Voer je bedrijfseigen database naam in en klik op ‘Check’ of de databasenaam juist is.
 3. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.
 4. Klik links in het scherm op de knop ‘Nu synchroniseren’ (de meest recente planning- en beheergegevens die in de desktopomgeving zijn opgeslagen, worden nu gesynchroniseerd met de app).
 5. Klik links in het scherm op de gewenste inspectieronde om deze te gaan uitvoeren. De inspectielijst wordt automatisch geopend en kan nu worden ingevuld.
 6. Klik op Button vraagteken om de toelichting bij de vraag te lezen.
 7. Klik op Button foto om een foto toe te voegen aan de vraag.
 8. Maak vervolgens een foto met de iPad. Klik op ‘Kies een foto’ om een foto uit de foto galerij van de iPad toe te voegen of klik op ‘Neem een foto’ om meer foto’s aan de vraag toe te voegen.
 9. Klik op ‘Klaar’ om de geselecteerde/gemaakte foto op te slaan bij de vraag in de inspectielijst.
 10. Klik op Button afwijking om een beschrijving van een geconstateerde afwijking toe te voegen aan de vraag. Vul de afwijking in en vink eventueelButton structureelaan indien het een afwijking betreft die je al meerdere malen bent tegengekomen tijdens uitgevoerde inspecties (indien een afwijking structureel voorkomt, dient een aanvullende oorzaakanalyse te worden uitgevoerd bij de afhandeling van de afwijking). Klik op Button toevoegen om de ingevulde afwijking aan de vraag toe te voegen.
 11. Klik op Button opmerkingom een opmerking bij de vraag toe te voegen. Vul de opmerking in en klik op Button opslaan.
 12. Klik op links bovenin het scherm op ‘< Carenet Inspecties’ om het planningsoverzicht te bekijken. Indien een inspectielijst voltooid is (groen), dien je deze te synchroniseren om de gegevens in CareNet te laden. Klik dan links onderin het planningsoverzicht op ‘Nu synchroniseren’. Let op: alleen voltooide lijsten kunnen worden gesynchroniseerd naar CareNet.

Ingeplande inspectie uitvoeren (Android)

Een ingeplande inspectie kan worden uitgevoerd via je desktop, tablet of smartphone.

 1. Download de gratis CareNet app via Google play store op je tablet of smartphone (zoek op ‘carenet’). Indien je een inspectie wilt simuleren in de desktopomgeving open dan de volgende link: https://bedrijf.pilot-carenetonline.nl/public/login_mobile.php (voer in plaats van bedrijf je bedrijfsnaam in, de exacte link en je eigen inloggegevens).
 2. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.
 3. Klik in het dashboard op het icoon Inspecties.
 4. Klik op Button nu synchroniseren (de meest recente planning- en beheergegevens die in het systeem zijn opgeslagen, worden nu gesynchroniseerd met de mobile omgeving).
 5. Klik vervolgens op Button geplande inspectieronde lopen. De inspectieronde kan nu zonder aanwezigheid van een internetverbinding uitgevoerd worden.
 6. Er verschijnt een overzicht van inspecties die vandaag en deze week uitgevoerd dienen te worden. Indien er geen inspecties zijn weergegeven, betekent dit dat er voor deze week geen inspecties zijn ingepland.
 7. Klik op de ingeplande inspectie die je wilt gaan uitvoeren.
 8. De inspectielijst wordt geopend.
 9. Vul per controlepunt een antwoord in (selecteer een antwoord uit het keuzemenu of typ het antwoord, afhankelijk van het soort antwoord dat is ingesteld).
 10. Klik op Button vraagteken om de toelichting bij de vraag te lezen.
 11. Klik op Button foto om een foto toe te voegen aan de vraag. Let op: per sessie geldt een limiet voor het toevoegen van foto’s, namelijk +/- 50 stuks. Dit geldt voor alle lijsten samen die op dat moment worden ingevoerd. In de app is tijdens het invoeren van inspecties bovenin een balk zichtbaar met het % geheugen dat nog beschikbaar is. Na het synchroniseren van de ingevulde lijsten naar CareNet is opnieuw een volledig geheugen beschikbaar voor toevoegen van foto’s (dus +/- 50 foto’s).
 12. Klik vervolgens op Button bestand kiezen om een foto vanaf je desktop/tablet/smartphone te uploaden of klik op Foto maken om per direct met je tablet of smartphone een foto te maken en uploaden.
 13. Klik op Button opslaan om de geselecteerde/gemaakte foto op te slaan bij de vraag in de inspectielijst.
 14. Klik op Button afwijking om een beschrijving van een geconstateerde afwijking toe te voegen aan de vraag. Vul de afwijking in en vink eventueelButton structureelaan indien het een afwijking betreft die je al meerdere malen bent tegengekomen tijdens uitgevoerde inspecties (indien een afwijking structureel voorkomt, dient een aanvullende oorzaakanalyse te worden uitgevoerd bij de afhandeling van de afwijking). Klik op Button toevoegen om de ingevulde afwijking aan de vraag toe te voegen.
 15. Klik op Button opmerkingom een opmerking bij de vraag toe te voegen. Vul de opmerking in en klik op Button opslaan.
 16. Klik op Button inklappen om een onderdeel van de vragenlijst in te klappen (dit vergemakkelijkt het lezen en invullen van lange vragenlijsten), klik nogmaals op het symbool om de vragenlijst weer uit te klappen.
 17. Klik op Button opslaan en terug naar overzicht als alle vragen zijn beantwoord.
 18. Je komt weer in het scherm met ingeplande inspecties terecht.
 19. Klik op Button home links bovenin het scherm om terug te gaan naar het beginscherm van de mobile omgeving.
 20. Zorg ervoor dat je weer een verbinding hebt met internet en klik dan op Button nu synchroniseren. De ingevoerde inspectielijst wordt gesynchroniseerd met de CareNet desktop omgeving en de inspectielijst en afwijkingen zijn nu terug te vinden in de CareNet desktop omgeving.

Ingeplande inspectie bewerken of verwijderen

Als een inspectie is ingepland, kan deze indien gewenst nog worden bewerkt of verwijderd.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Inspectieronden’.
 2. Open het tabblad ‘Deze week’, ‘Gepland’ of ‘Alle’.
 3. Ga naar de inspectie die je wilt bewerken of verwijderen en klik rechts in het scherm op Button Bewerk of Button verwidjer.
 4. Indien je hebt geklikt op Button verwidjer verschijnt een pop-up scherm met de melding ‘Rij verwijderen?’. Klik op OK indien je de ingeplande inspectie definitief wilt verwijderen, klik op Annuleren indien je de ingeplande inspectie wilt behouden.
 5. Indien je hebt geklikt op Button Bewerk verschijnt het bewerk scherm van de ingeplande inspectieronde.
 6. Pas de gewenste gegevens aan en klik op Button Wijzigingen opslaan indien je de wijzigingen definitief wilt doorvoeren of klik op Button of annuleren indien je de wijzigingen niet wilt opslaan.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van het scherm voor het wijzigen van een ingeplande inspectie (de afbeelding opent in een nieuw venster).

Algemene gegevens uitgevoerde inspectie bewerken

Het is mogelijk om de algemene gegevens van een uitgevoerde en afgeronde inspectie te bewerken.

 1. Zorg ervoor dat de gelopen inspectieronde via de tablet of smartphone gesynchroniseerd wordt door in de tablet of smartphone op ‘Nu synchroniseren’ te drukken.
 2. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Inspectieronden’.
 3. Klik op de uitgevoerde inspectie om deze te openen.
 4. Klik op Button bewerken.
 5. Wijzig de gewenste gegevens, zoals vragenlijst, data, verantwoordelijken en rondenummer. Door de optie ‘Negeren in statistieken’ aan te vinken, zorg je ervoor dat de resultaten van de gelopen inspectie niet worden meegenomen in de uiteindelijke statistieken.
 6. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de aanpassingen definitief door te voeren of klik op Button of annuleren om de oude instellingen te behouden.

Conclusie en advies toevoegen aan uitgevoerde inspectie

Indien een inspectie uitgevoerd is, kan na afronding een conclusie en een advies aan de gelopen inspectieronde worden toegevoegd.

 1. Zorg ervoor dat de gelopen inspectieronde via de tablet of smartphone gesynchroniseerd wordt door in de tablet of smartphone op ‘Nu synchroniseren’ te drukken.
 2. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Inspectieronden’.
 3. Klik op de uitgevoerde inspectie om deze te openen.
 4. Klik op Button bewerken.
 5. Voer een conclusie en en voer een aanbeveling in bij de tekstvakken rechts langs ‘Conclusie’ en ‘Aanbeveling’.
 6. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de ingevoerde conclusie en aanbeveling op te slaan.

Rapportage afdrukken

Indien een inspectie voltooid is, kan een rapportage van de uitgevoerde inspectie worden afgedrukt.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Inspectieronden’.
 2. Open het tabblad waarin de inspectie staat waarvan je een rapportage wilt afdrukken (‘Deze week’, ‘gepland’ of ‘Alle’).
 3. Ga naar de inspectie waarvan je de rapportage wilt afdrukken en klik onder het kopje rapportage op Button rapportage printen. De rapportage wordt vervolgens automatisch gedownload als pdf-bestand in het sjabloon dat als standaard is ingesteld (klik hier om te lezen hoe je een standaard rapportage sjabloon instelt). Na het openen van het bestand kan deze worden opgeslagen op je computer of worden geprint.
 4. Indien je de rapportage wilt downloaden met een ander sjabloon dan het standaard ingestelde sjabloon, kun je dat doen door de gewenste inspectierondes te selecteren en vervolgens rechts onderin bij ‘Kies een actie…’ op ‘Rapportages downloaden’ te klikken. In het pop-up scherm dat verschijnt, klik je op ‘Anders…’ en vervolgens selecteer je het gewenste sjabloon. zie onderstaande screenprints ter illustratie.

Standaard rapportage sjabloon instellen

Standaard sjabloon instellen voor inspectierapportages:

 1. Klik rechts bovenin het scherm op Algemeen_button instellingen en klik vervolgens op ‘Instellingen’.
 2. Open het tabblad ‘Inspecties’.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Selecteer het gewenste sjabloon rechts langs ‘Standaard rapportagesjabloon inspecties’.
 5. Klik op Button Wijzigingen opslaan indien je de wijzigingen definitief wilt doorvoeren of klik op Button of annuleren indien je de oude instellingen wilt behouden.
 6. Indien bij een inspectievragenlijst het sjabloon ‘Standaard’ is geselecteerd, wordt automatisch het zojuist geselecteerde sjabloon aangehouden.

Inspectie overzicht exporteren naar Excel

 1. Klik in het CareNet dashboard op Inspecties en open het tabblad ‘Inspectieronden’.
 2. Open het tabblad waarvan je de gegevens wilt exporteren naar Excel (‘Deze week’, ‘gepland’ of ‘Alle’).
 3. Klik rechts in het scherm op Button exporteren. De volgende melding verschijnt in een pop-up scherm: ‘Je staat op het punt X record(s) te exporteren. Bij een groot aantal records kan het exporteren enige tijd duren.’
 4. Klik op Button nu exporteren indien je de gegevens naar Excel wilt exporteren of klik opButton sluiten indien je het exporteren op een later tijdstip wilt uitvoeren.
 5. Indien je op Button nu exporteren hebt geklikt, worden de gegevens automatisch naar een Excel bestand geëxporteerd en wordt het Excel bestand gedownload. Het Excel bestand kan nu volledig naar eigen wens worden opgemaakt.

Klik hier voor een voorbeeld afbeelding van een geëxporteerd Excel bestand (de afbeelding opent in een nieuw venster).