Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Actielijst registraties

Open acties afhandelen

Indien acties zijn aangemaakt naar aanleiding van een afwijkende registratie, verschijnen deze direct in de Actielijst. De acties dienen in CareNet te worden afgehandeld om de registratie van afhandeling compleet te maken.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’. Een overzicht met openstaande acties is zichtbaar in de tabbladen ‘Lopend’ en ‘Verlopen’.
 2. Klik op de af te handelen actie in het tabblad ‘Lopend’ of ‘Verlopen’.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Indien de actie in de praktijk is afgehandeld, vul dan de datum van afhandeling in bij ‘Uitgevoerd’.
 5. Noteer indien gewenst een opmerking behorende bij de actie. Selecteer indien gewenst de prioriteit voor de actie.
 6. Let op: indien je alle benodigde gegevens voor de actie hebt ingevoerd, klik dan op Button Wijzigingen opslaan om de aanpassingen op te slaan. Indien je een datum hebt ingevuld bij ‘Uitgevoerd’ wordt de actie verplaatst naar tabblad ‘Te verifiëren’.

Bijbehorende afwijking bekijken

Voor iedere actie kan de bijbehorende afwijking worden bekeken.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’. Een overzicht van acties is zichtbaar in de diverse tabbladen.
 2. Klik op de actie in één van de tabbladen.
 3. Klik rechts in het scherm op  open bijbehorende afwijking oranje. De bij de actie behorende afwijking wordt nu getoond.

Acties verifiëren

Indien acties zijn uitgevoerd, dient geverifieerd te worden of deze voldoende zijn uitgevoerd om de afwijking af te handelen.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’. Een overzicht van te verifiëren acties is zichtbaar onder tabblad ‘Te verifiëren’.
 2. Klik op de actie in één van de tabbladen.
 3. Bekijk de door de uitvoerder van de actie ingevoerde gegevens.
 4. Indien de actie voldoende is afgehandeld, kan deze worden geverifieerd door op de knop verifieren oranje rechts in het scherm te klikken. In een pop-up venster verschijnt de vraag ‘Actie verifiëren?’. Klik op OK indien je de actie wilt verifiëren en hiermee afronden, klik op Annuleren indien je de actie nog niet wilt verifiëren en hiermee nog open wilt laten staan.
 5. Indien de actie is geverifieerd, verschijnt deze in de Actielijst onder het tabblad ‘Afgerond’.

Verificatie van acties ongedaan maken

Het is mogelijk om de verificatie van acties ongedaan te maken. Dit is instelbaar als recht via Rollen (klik hier om te lezen hoe je dit recht kunt instellen). Onderstaand lees je hoe je de verificatie van een actie ongedaan kunt maken.

 1. Klik in het CareNet dashboard op het tabblad ‘Acties’.
 2. Klik op een actie onder tabblad ‘Afgerond’.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Klik vervolgens bij ‘Verificatie uitgevoerd’ op de knop ‘Ongedaan maken’. Zie onderstaand voorbeeld.verificatie ongedaan maken - Actielijst registraties
 5. De verificatie van de actie is nu ongedaan gemaakt. De actie verschijnt onder tabblad ‘Te verifiëren’ en kan nu opnieuw geverifieerd worden.

Acties exporteren naar Excel

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’.
 2. Open het tabblad waarvan je de gegevens wilt exporteren naar Excel.
 3. Klik rechts in het scherm op exporteren oranje. De volgende melding verschijnt in een pop-up scherm: ‘Je staat op het punt X record(s) te exporteren. Bij een groot aantal records kan het exporteren enige tijd duren.’
 4. Klik op nu exporteren oranje indien je de actielijst naar Excel wilt exporteren of klik op sluiten oranje indien je het exporteren op een later tijdstip wilt uitvoeren.
 5. Indien je op nu exporteren oranje hebt geklikt, worden de gegevens automatisch naar een Excel bestand geëxporteerd en wordt het Excel bestand gedownload. Het Excel bestand kan nu volledig naar eigen wens worden opgemaakt.

Acties verwijderen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’.
 2. Selecteer de acties die je wilt verwijderen door het selectievakje achter de acties aan te vinken.
 3. Selecteer vervolgens onderaan bij ‘Kies een actie…’ de optie ‘Verwijderen’.
 4. Een pop-op scherm verschijnt met de melding ‘Acties verwijderen?’. Klik op ‘OK’ om te verwijderen of klik op ‘Annuleren’ om de acties te behouden.

Filteren van weergave

Het is mogelijk om in het tabblad Actielijst te filteren, zodat je alleen de acties ziet waarvoor jij als verificateur bent ingesteld.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Registraties en open het tabblad ‘Actielijst’.
 2. Selecteer de optie ‘Mijn te verifiëren acties’ om direct een overzicht te zien van acties waarvoor jij als verificateur bent ingesteld.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments