Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Categoralen

Algemeen

Onder dit tabblad kunnen alle van toepassing zijnde categoralen voor de ingrediëntendeclaratie van de producten worden toegevoegd. Categoralen zijn vooraf gedefinieerde acties die dienen te worden uitgevoerd met de ingevoerde ingrediënten voor de ingrediëntendeclaratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Water: niet tonen onder X% met X = 5. Het ingrediënt water wordt in dit geval achterwege gelaten in de ingrediëntendeclaratie indien de totale hoeveelheid water in de receptuur lager is dan 5%. Let op: het weglaten van water indien het percentage lager is dan 5% is niet toegestaan bij vlees, vleesbereidingen, onverwerkte visserijproducten en onverwerkte tweekleppige weekdieren.
 • Kruiden en specerijen: samenvoegen onder X% met X = 2. Indien het aandeel kruiden en specerijen in totaal lager dan 2% is, worden deze automatisch samengevoegd tot ‘kruiden en specerijen’ in de ingrediëntendeclaratie.
 • Groenten: clusteren onder X% met X = 100. Groenten worden in dit geval geclusterd in de ingrediëntendeclaratie, zodat alle in de receptuur voorkomende groenten in één keer weergegeven worden en niet op bijvoorbeeld 5 verschillende plaatsen in de declaratie. De weergave in de declaratie is dan bijvoorbeeld als volgt: groenten (paksoi, wortel, erwten, spinazie, paprika).

Categoraal toevoegen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Categoralen’.
 2. Klik rechts in het scherm op toevoegen.
 3. Typ de gewenste naam van de categoraal (dit is de naam die ook op het etiket verschijnt).
 4. Selecteer het criterium. De volgende criteria behoren tot de mogelijkheid. Zie bovenstaande tekst voor een uitleg per criterium.                                                                                                                              categoralen criteria
 5. Vul de waarde voor X in. Zie bovenstaande tekst voor een uitleg over de waarde.
 6. Indien gewenst kun je direct additionele talen toevoegen, zodat indien je etiketten in andere talen wilt samenstellen de vertaling voor deze categoraal ook direct gereed is. Klik daartoe rechts naast ‘Additionele talen’ op ‘Toevoegen…’. Selecteer de specificatietaal (deze dient vooraf te zijn ingevoerd onder ‘Instellingen’, ‘tabblad specificaties’, ‘Specificatietaal’, klik hier voor een instructie over het invoeren van deze talen).
 7. Voer vervolgens de labelnaam in (dit is de vertaling van de Nederlandse labelnaam naar de geselecteerde taal). Bijvoorbeeld: categoraal ‘groenten’ is ingevoerd, gekozen additionele taal is ‘Engels’, in te voeren labelnaam is ‘vegetables’.
 8. Klik op Opslaan om de ingevoerde categoraal op te slaan of klik op opslaan en nieuwom de ingevoerde categoraal op te slaan en direct een nieuwe categoraal aan te maken.
 9. Alle aangemaakte categoralen en bijbehorende criteria zijn terug te zien in het overzicht met categoralen.

Categoralen exporteren naar Excel

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Categoralen’.
 2. Klik rechts in het scherm op exporteren juiste kleur.
 3. De volgende melding verschijnt in een pop-up scherm: ‘Je staat op het punt X record(s) te exporteren. Bij een groot aantal records kan het exporteren enige tijd duren.’
 4. Klik op Nu exporteren indien je de categoralen naar Excel wilt exporteren of klik opSluitenindien je het exporteren op een later tijdstip wilt uitvoeren.
 5. Indien je op Nu exporterenhebt geklikt, worden de gegevens automatisch naar een Excel bestand geëxporteerd en wordt het Excel bestand gedownload. Het Excel bestand kan nu volledig naar eigen wens worden opgemaakt.

Zoeken in categoralen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Categoralen’.
 2. Typ in het zoekscherm Overzicht doorzoekende gewenste zoekterm. Het is mogelijk om te zoeken op naam van het categoraal en op criteria.
 3. Na het typen van tekst wordt automatisch op de juiste naam / criteria gezocht.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments