Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Grondstoffen

Onder dit tabblad dienen alle grondstoffen te worden ingevoerd. Dit zijn alle levensmiddelen die je als bedrijf inkoopt en welke weer verwerkt worden in halffabrikaten, recepturen en verkoopartikelen (eindproducten). De grondstoffen zijn opgebouwd uit de diverse (eerder ingevoerde) ingrediënten, welke onder tabblad ‘Ingrediënten’ zijn weergegeven.

Grondstoffen toevoegen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Klik rechts in het scherm op toevoegen.

Onderstaand wordt per tabblad uitgelegd hoe de gegevens voor de grondstof kunnen worden ingevoerd. Klik tussentijds regelmatig op Opslaan om de ingevoerde gegevens voor de grondstof op te slaan. Klik daarna weer op Button bewerken om verder te gaan met het invoeren van de gegevens voor de grondstof.

Tabblad Details:

 1. Rood omrande velden zijn verplichte velden. Typ de naam van de grondstof, selecteer de status van de grondstof (concept, definitief, gearchiveerd), selecteer het type grondstof (algemene, verpakking, overige) en selecteer de groep (de groepen kunnen via instellingen worden bepaald, klik hier voor een uitleg).
 2. Voer indien gewenst een ondertitel voor de grondstof in, het interne nummer en het leveranciersnummer.
 3. Indien een EG-nummer van toepassing is, zet dan het vinkje rechts naast ‘EG-nummer’ aan en voer rechts naast het vinkje het betreffende EG-nummer in.
 4. Voer de leveranciers in (deze dienen allereerst te zijn ingevoerd onder ‘Relaties’, klik hier voor een uitleg). Typ hiertoe de naam van de leverancier, waarna suggesties verschijnen. Klik op de juiste leverancier in de lijst met suggesties om deze te koppelen aan de grondstof.
 5. Voer indien gewenst een toelichting voor de grondstof in en een bewaaradvies (van de leverancier).
 6. Voer de landen van oorsprong in (deze dienen allereerst te zijn ingevoerd onder ‘Instellingen’, klik hier voor een uitleg). Typ hiertoe de naam van het land, waarna suggesties verschijnen. Klik op het juiste land in de lijst met suggesties om deze te koppelen aan de grondstof.
 7. Selecteer de afdeling en naam van de verificateur welke de ingevoerde grondstof dient goed te keuren.
 8. Selecteer het gewenste specificatiesjabloon dat je wilt koppelen aan de grondstof. Bijvoorbeeld voor het maken van een interne specificatie.
 9. Voer indien gewenst de diverse datums behorende bij de grondstof in: revisiedatum specificatie, vervaldatum specificatie, THT, locatie waar de THT wordt weergegeven op de verpakking, versiedatum leverancier, versienummer leverancier.
 10. Indien gewenst overige waarden in. Overige in te voeren waarden dienen allereerst te worden bepaald onder Instellingen. Klik hier voor een uitleg.
 11. Voeg indien gewenst bestanden vanaf je computer toe aan de grondstof (bijvoorbeeld foto’s, originele leveranciersspecificatie). Klik hiertoe op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer het gewenste bestand op je computer en klik op ‘Openen’.
 12. Voer indien gewenst de inkoopprijs per kg in.
 13. Vink aan voor welke afdelingen de grondstofspecificatie beschikbaar is (welke afdelingen mogen deze inzien). Klik indien gewenst op selecteer alles om alle afdelingen aan te vinken of op selecteer niets om alle afdelingen uit te vinken.

Tabblad Ingrediënten:

 1. Typ de naam van het ingrediënt welke aanwezig is in de grondstof en selecteer het juiste ingrediënt in de lijst met suggesties. Of klik op opzoeken om te zoeken in de lijst met ingrediënten. De ingrediënten dienen allereerst te zijn toegevoegd onder tabblad ‘Ingrediënten’. Klik hier voor een uitleg.
 2. Voer het percentage of het aantal kg ingrediënt voor de totale grondstof in.
 3. Voer indien gewenst een opmerking in (opmerkingen worden automatisch overgenomen naar het halffabricaat/recept/verkoopartikel waarin deze grondstof wordt verwerkt.
 4. Typ het land van oorsprong van het ingrediënt en selecteer het juiste land in de lijst met suggesties. Of klik op opzoeken om te zoeken in de lijst met landen van oorsprong. De landen dienen allereerst te zijn toegevoegd onder ‘Instellingen’. Klik hier voor een uitleg.
 5. Klik op Toevoegen grijs om het ingrediënt toe te voegen aan de lijst met ingrediënten voor de grondstof.
 6. Voer indien nodig op dezelfde wijze de overige ingrediënten voor de grondstof in.
 7. Ingevoerde ingrediënten kunnen worden bewerkt of verwijderd. Ga hiertoe met de muis naar het ingevoerde ingrediënt en klik rechts op Button Bewerk of Button verwidjer. Indien je voor Bewerk hebt gekozen, worden de gegevens van het ingrediënt geopend. Voer de gewenste wijzigingen in en klik op klaar om de wijzigingen door te voeren of klik op ‘Of annuleren’ om de bewerking ongedaan te maken.
 8. De volgorde van ingrediënten kan worden aangepast door met de muis op het ingrediënt te gaan staan en rechts in het scherm te klikken op de rechthoek met puntjes Inspecties_volgorde wijzigen_icoon rechthoek , houdt de muis ingedrukt en sleep het ingrediënt naar boven of beneden.
 9. De som van de percentages en het restant worden rechts in het scherm weergegeven, zodat je continu kunt terugzien wat het totaal is van de ingevoerde ingrediënten percentages.

Tabblad Voedingswaarde:

 1. Voer de voedingswaarde in zoals deze op de leveranciersspecificatie is weergegeven.
 2. Je kunt zelf bepalen welke voedingswaarden je wilt opnemen in de grondstofspecificatie. Dit kan ingesteld worden onder ‘Instellingen’. Klik hier voor een uitleg.
 3. Rood omrande voedingswaarden dienen verplicht te worden ingevuld. Dit kan ingesteld worden via de instellingen en is van toepassing voor de vochtverliesberekening. Klik hier om meer te lezen over de vochtverliesberekening.

Tabblad Allergenen:

 1. Allergenen welke reeds bij de aan de grondstof gekoppelde ingrediënten zijn aangevinkt, worden automatisch als uitroepteken uitroepteken weergegeven in de lijst met allergenen. Echter, deze zijn nog niet direct definitief als allergeen weergegeven in de allergenenlijst. Klik op overnemen van suggesties indien je de allergenen met een uitroepteken uitroepteken automatisch wilt overnemen in de lijst van allergenen van de grondstof.
 2. Selecteer daarnaast per allergeen het van toepassing zijnde melding (aanwezig, afwezig, bevat sporen van, onbekend, ppm).
 3. Indien je kiest voor ‘ppm’ kun je in de kolom rechts naast de allergenen melding invullen hoeveel ppm (parts per million) van het allergeen in de grondstof aanwezig is.
 4. Klik op alle waarden legen om alle ingevoerde allergenen meldingen te verwijderen en overal een blanco melding in te vullen.

Tabblad Microbio / Chemisch / Sensorisch / Overige:

 • Voer de van toepassing zijnde microbiologische, chemische en sensorische waarden in. Bij tabblad ‘Overige’ kunnen nog andere waarden worden ingevoerd welke niet horen bij de 3 eerder vermeldde tabbladen. De gewenste namen voor de rijen en meeteenheden kunnen worden ingevoerd via ‘Instellingen’. Klik hier voor een uitleg.

Tabblad Claims en vermeldingen:

 • Selecteer de gewenste claim of vermelding behorende bij de grondstof en klik op Toevoegen grijs. De gewenste claims en vermeldingen kunnen worden ingevoerd via ‘Instellingen’. Klik hier voor een uitleg.

Alle tabbladen zijn nu ingevuld. Klik op Opslaan om de ingevoerde gegevens voor de grondstof op te slaan of klik op opslaan en nieuw om de ingevoerde gegevens voor de grondstof op te slaan en direct een nieuwe grondstof aan te maken.

Timeline berichten toevoegen aan grondstof

Het is mogelijk om losse timeline berichten toe te voegen aan een reeds ingevoerde grondstof. Hiermee kan alle communicatie met betrekking tot een grondstof worden vastgelegd.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Klik op de grondstof waaraan je een timeline bericht wilt toevoegen.
 3. Klik op het tabblad ‘Timeline’.
 4. Typ een timeline bericht en voeg indien gewenst een bestand toe aan het timeline bericht (bijvoorbeeld een oude specificatie, offerte, foto). Klik hiertoe op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer het gewenste bestand op je computer en klik op ‘Openen’.
 5. Klik op Opslaan om het aangemaakte timeline bericht op te slaan voor de grondstof.
 6. Voeg indien gewenst op dezelfde wijze nog een timeline bericht toe.
 7. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de ingevoerde timeline berichten definitief op te slaan.

Grondstoffen importeren

Het is mogelijk om een lijst met grondstoffen te importeren vanuit Excel, zodat in één keer alle gewenste grondstoffen worden aangemaakt. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een voorbeeld Excel bestand wat voorafgaande aan het importeren dient te worden ingevuld.

 1. Ga naar het CareNet dashboard en klik op het tabblad ‘Specificaties’.
 2. Open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 3. Klik rechts in het scherm op de knop importeer grondstoffen - Grondstoffen.
 4. Er verschijnt een pop-up scherm. Lees de tekst en klik op Algemeen_button download voorbeeld excel bestand.
 5. Het Excel bestand wordt gedownload. Open het Excel bestand en vul de gegevens van de grondstoffen exact in zoals is aangegeven in het voorbeeld.
 6. Indien gegevens van alle grondstoffen zijn ingevuld, kunnen de voorbeeldgegevens worden verwijderd uit het Excelbestand (klik met de linkermuisknop op de rij met voorbeeld gegevens om deze te selecteren, klik vervolgens met de rechtermuisknop de rij en selecteer verwijderen, de rij met voorbeeldgegevens wordt verwijderd).
 7. Sla het Excel bestand op de computer op.
 8. Klik in het CareNet pop-up scherm ‘Importeer grondstoffen’ wat nog open staat op Algemeen_button bestand bijvoegen en voeg het zojuist op je computer aangepaste en opgeslagen Excel bestand toe. Dit kan ook door het mapje waarin het Excel bestand zich bevindt te openen en het bestand te slepen naar de rechthoek met de tekst ‘Sleep bestanden hier naartoe’ in het CareNet pop-up scherm.
 9. Selecteer de status, het type en de groep welke aan de grondstof gekoppeld dienen te worden. Deze kun je indien gewenst later nog aanpassen.
 10. Klik op Algemeen_button volgende. Een pop-up scherm verschijnt met de melding ‘Importeren voltooid’. De in CareNet geïmporteerde grondstoffen zijn nu in het overzicht met grondstoffen terug te zien. De gegevens van grondstoffen kunnen te allen tijde nog worden aangepast of grondstoffen kunnen indien gewenst worden verwijderd.
 11. Open de geïmporteerde grondstoffen één voor één en selecteer de verificateur en de leverancier van de grondstof.

Grondstoffen bewerken

Aangemaakte grondstoffen kunnen altijd gewijzigd worden.

Werkwijze:

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Klik op de grondstof die je wilt bewerken.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. De grondstof kan nu waar nodig gewijzigd worden.
 5. Klik na het invoeren van wijzigingen op Button Wijzigingen opslaan bovenin het scherm.

Grondstoffen verwijderen

Aangemaakte grondstoffen kunnen worden verwijderd. Let op: indien deze reeds gekoppeld zijn aan andere onderdelen in de specificatie module zoals Recepturen of Verkoopartikelen dienen allereerst de koppelingen verwijderd te worden alvorens de grondstof verwijderd kan worden.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Ga naar de grondstof die je wilt bewerken en klik rechts in de rij op Button verwidjer.
 3. Een pop-up venster verschijnt met de melding ‘Rij verwijderen?’. Klik op OK om de grondstof definitief te verwijderen of klik op Annuleren om de grondstof te behouden.

Grondstoffen exporteren naar Excel

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Klik rechts in het scherm op exporteer grondstoffen - Grondstoffen.
 3. Het Excel bestand wordt nu gedownload en kan volledig naar eigen wens worden opgemaakt.
 4. Het is ook mogelijk om enkele grondstoffen te selecteren en onderaan bij kies een actie - Grondstoffen te klikken op ‘Exporteer…’. Er wordt dan een export gerealiseerd van alleen de geselecteerde grondstoffen.

Ingrediënten per grondstof exporteren naar Excel

Het is mogelijk om één of meerdere grondstoffen te selecteren en hier een export van te maken, zodat je snel inzicht hebt in alle details van een grondstof. In de export wordt een overzicht getoond van alle grondstoffen, waarbij per kolom de bijbehorende ingrediënten worden getoond inclusief percentage, opmerkingen en landen van oorsprong. Zie onderstaand voorbeeld.

grondstof export voorbeeld 300x44 - Grondstoffen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Klik rechts in het scherm op exporteer ingredienten per grondstof - Grondstoffen.
 3. Het Excel bestand wordt nu gedownload en kan volledig naar eigen wens worden opgemaakt.
 4. Het is ook mogelijk om enkele grondstoffen te selecteren en onderaan bij kies een actie - Grondstoffen te klikken op ‘Exporteer grondstoffen…’. Er wordt dan een export gerealiseerd van alleen de geselecteerde grondstoffen.

Zoeken in grondstoffen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Typ in het zoekscherm Overzicht doorzoekende gewenste zoekterm. Het is mogelijk om te zoeken op naam van de grondstof, nummer, leverancier en groep.
 3. Na het typen van tekst wordt automatisch op de juiste naam / nummer / leverancier / groep gezocht.

Filteren van weergave

Het is mogelijk om in het tabblad Grondstoffen te filteren op status, leveranciers en groepen, zodat je alleen de grondstoffen kunt laten weergeven welke bij de betreffende filters horen.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Grondstoffen’.
 2. Selecteer onder ‘Instellingen’ indien gewenst voor welke status je de grondstoffen wilt terugzien. Indien je kiest voor ‘Selectie…’ verschijnen alle statussen en kun je de gewenste status(sen) aanvinken.
 3. Selecteer indien gewenst voor welke leveranciers je de grondstoffen wilt terugzien. Indien je kiest voor ‘Selectie…’ verschijnen alle leveranciers en kun je de gewenste leverancier(s) aanvinken. Klik op selecteer alles om alle leveranciers aan te vinken, of klik op  selecteer niets om alle leveranciers uit te vinken.
 4. Selecteer indien gewenst de groepen waarvoor je de grondstoffen wilt terugzien. Indien je kiest voor ‘Selectie…’ verschijnen alle groepen en kun je de gewenste groep(en) aanvinken.
 5. Indien alle gewenste filters zijn geselecteerd dien je op Button updaten te klikken om de grondstoffen behorende bij de selectie te tonen.
 6. Klik in alle selectievensters op ‘Alle’ en klik op Button updaten om alle grondstoffen te tonen.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments