Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Recepten

Onder dit tabblad kunnen alle recepten voor eindproducten en halffabricaten worden ingevoerd. Het is ook mogelijk een recept voor een halffabricaat weer te verwerken in een andere receptuur. Zo kun je een oneindige hoeveelheid aan recepturen invoeren.

Recepten toevoegen

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / halffabricaten’.
 2. Klik rechts in het scherm op toevoegen.

Onderstaand wordt per tabblad uitgelegd hoe de gegevens voor het recept kunnen worden ingevoerd. Klik tussentijds regelmatig op Opslaan om de ingevoerde gegevens voor het recept op te slaan. Klik daarna weer op Button bewerken om verder te gaan met het invoeren van de gegevens voor het recept.

Tabblad Details:

 1. Typ de naam van het recept en het nummer van het recept. Vink de optie ‘gearchiveerd’ aan indien het een gearchiveerd recept betreft. Voer een omschrijving voor het recept in.
 2. Selecteer de status van het recept (Concept, Definitief, Gearchiveerd), selecteer het type (Recept, Halffabricaat) en selecteer de groep (groepen kunnen worden ingevoerd via ‘Instellingen’, klik hier voor een uitleg).
 3. Voer indien gewenst de diverse datums behorende bij het recept in: revisiedatum recept, vervaldatum recept, THT, locatie waar de THT wordt weergegeven op de verpakking, versiedatum leverancier, versienummer leverancier.
 4. Voeg indien gewenst bestanden vanaf je computer toe aan het recept (bijvoorbeeld foto’s, originele leveranciersspecificatie, verslagen van proefproducties). Klik hiertoe op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer het gewenste bestand op je computer en klik op ‘Openen’.
 5. Vink aan voor welke afdelingen het recept beschikbaar is (welke afdelingen mogen deze inzien). Klik indien gewenst op selecteer alles om alle afdelingen aan te vinken of op selecteer niets om alle afdelingen uit te vinken.
 6. Selecteer indien gewenst een foto behorende bij het recept. Klik hiertoe rechts in het scherm onder ‘Foto’ op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer de gewenste foto op je computer en klik op ‘Openen’. De foto wordt nu voortaan getoond bij het openen van het recept.

Tabblad Opbouw:

 1. Voer het totaal gewichtsverlies% in (deze optie wordt alleen getoond indien de optie ‘vochtverliesberekening’ is aangevinkt in de rollen/rechten, klik hier om meer te lezen over de vochtverliesberekening, klik hier om meer te lezen over de instellingen van rollen/rechten).
 2. Typ de naam van de grondstof of het recept (halffabricaat) welke aanwezig is in het recept en selecteer de juiste grondstof of recept in de lijst met suggesties. Of klik op opzoeken om te zoeken in de lijst met grondstoffen en recepten. De grondstoffen dienen allereerst te zijn toegevoegd onder tabblad ‘Grondstoffen’. Klik hier voor een uitleg. De recepten voor halffabricaten dienen allereerst te zijn toegevoegd onder tabblad ‘Recepten’.
 3. Voer het percentage of het aantal kg grondstof in het totale recept in.
 4. Voer indien van toepassing een productieverlies in (bijvoorbeeld bij het koken of bakken van producten).
 5. Klik op Toevoegen grijs om de grondstof of het recept toe te voegen aan de lijst voor het recept.
 6. Voer indien nodig op dezelfde wijze de overige grondstoffen en recepten voor het recept in.
 7. Ingevoerde grondstoffen en recepten kunnen worden bewerkt of verwijderd. Ga hiertoe met de muis naar de ingevoerde grondstof of recept en klik rechts op Button Bewerk of Button verwidjer. Indien je voor Bewerk hebt gekozen, worden de gegevens van de grondstof of recept geopend. Voer de gewenste wijzigingen in en klik op klaar om de wijzigingen door te voeren of klik op ‘Of annuleren’ om de bewerking ongedaan te maken.
 8. De volgorde van ingevoerde grondstoffen en recepten kan worden aangepast door met de muis op de ingevoerde grondstof of recept te gaan staan en rechts in het scherm te klikken op de rechthoek met puntjes Inspecties_volgorde wijzigen_icoon rechthoek , houdt de muis ingedrukt en sleep de grondstof of recept naar boven of beneden.
 9. De som van de percentages en het restant worden rechts in het scherm weergegeven, zodat je continu kunt terugzien wat het totaal is van de ingevoerde percentages.

Tabblad Ingrediënten:

Onder dit tabblad kun je na het opslaan van de receptuur direct de ingrediëntenlijst met bijbehorende percentages terugzien.

Tabblad Voedingswaarden:

Onder dit tabblad kun je na het opslaan van de receptuur direct de berekende voedingswaarden terug zien.

Tabblad Allergenen:

Onder dit tabblad kun je na het opslaan van de receptuur direct een overzicht van in de receptuur aanwezige allergenen terug zien.

Tabblad Bereidingsstap:

In dit tabblad kunnen indien gewenst de bereidingsstappen voor de receptuur worden ingevoerd, zodat een interne werkwijze of instructie ontstaat. Per bereidingsstap kan tevens een foto worden bijgevoegd, zodat de praktijksituatie van de bereidingsstap verduidelijkt kan worden.

 1. Typ de tekst voor de eerste bereidingsstap en voeg indien gewenst een foto toe. Klik hiertoe onder ‘Foto’ op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer het gewenste bestand op je computer en klik op ‘Openen’.
 2. Klik op Toevoegen grijs om de bereidingsstap toe te voegen aan de lijst.
 3. Voer vervolgens op dezelfde wijze de volgende bereidingsstappen in en voeg deze toe.
 4. De volgorde van ingevoerde bereidingsstappen kan worden aangepast door met de muis op de ingevoerde bereidingsstap te gaan staan en rechts in het scherm te klikken op de rechthoek met puntjes Inspecties_volgorde wijzigen_icoon rechthoek , houdt de muis ingedrukt en sleep de bereidingsstap naar boven of beneden.

Alle tabbladen zijn nu ingevuld. Klik op Opslaan om de ingevoerde gegevens voor het recept op te slaan of klik op opslaan en nieuw om de ingevoerde gegevens voor het recept op te slaan en direct een nieuw recept aan te maken.

Timeline berichten toevoegen aan recept

Het is mogelijk om losse timeline berichten toe te voegen aan een reeds ingevoerd recept. Hiermee kan alle communicatie met betrekking tot een recept worden vastgelegd.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Klik op het recept waaraan je een timeline bericht wilt toevoegen.
 3. Klik op het tabblad ‘Timeline’.
 4. Typ een timeline bericht en voeg indien gewenst een bestand toe aan het timeline bericht (bijvoorbeeld een offerte, oude receptuur, foto). Klik hiertoe op ‘Bestand bijvoegen’, selecteer het gewenste bestand op je computer en klik op ‘Openen’.
 5. Klik op Opslaan om het aangemaakte timeline bericht op te slaan voor het recept.
 6. Voeg indien gewenst op dezelfde wijze nog een timeline bericht toe.
 7. Klik op Button Wijzigingen opslaan om de ingevoerde timeline berichten definitief op te slaan.

Recepten bewerken

Aangemaakte recepten kunnen altijd gewijzigd worden.

Werkwijze:

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Klik op het recept dat je wilt bewerken.
 3. Klik op Button bewerken.
 4. Het recept kan nu waar nodig gewijzigd worden.
 5. Klik na het invoeren van wijzigingen op Button Wijzigingen opslaan bovenin het scherm.

Recepten verwijderen

Aangemaakte recepten kunnen worden verwijderd. Let op: indien deze reeds gekoppeld zijn aan andere onderdelen in de specificatie module zoals andere Recepturen of Verkoopartikelen dienen allereerst de koppelingen verwijderd te worden alvorens het recept verwijderd kan worden.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Ga naar het recept dat je wilt verwijderen en klik rechts in de rij op Button verwidjer.
 3. Een pop-up venster verschijnt met de melding ‘Rij verwijderen?’. Klik op OK om het recept definitief te verwijderen of klik op Annuleren om het recept te behouden.

Interne productspecificatie downloaden

Het is voor ieder recept mogelijk om een interne productspecificatie te downloaden. Neem contact op met je CareNet contactpersoon of support@carenetonline.nl om een voorbeeldsjabloon voor een interne productspecificatie op te vragen.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Klik op het recept waarvan je een interne specificatie wilt downloaden.
 3. Klik rechts in het scherm onder ‘Acties’ op ‘Download interne productspecificatie…’.
 4. Een pop-up venster verschijnt. Voer indien gewenst het batchnummer en aantal kg in. Klik op PDF om het document als (niet bewerkbaar) PDF bestand te openen of klik op Docx om het document als (bewerkbaar) Word bestand te openen.
 5. Het document wordt nu automatisch gedownload en kan vervolgens worden geopend.

Recept dupliceren

Indien je een nieuw recept wilt maken wat soortgelijk is aan een reeds eerder ingevoerd recept is het mogelijk het eerder ingevoerde recept te dupliceren (kopiëren) en daarna te bewerken ten behoeve van het nieuwe recept.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Klik op het recept dat je wilt dupliceren.
 3. Klik rechts in het scherm onder ‘Acties’ op ‘Dupliceren’.
 4. Een pop-up venster verschijnt met de melding ‘Product dupliceren?’. Klik op OK om het recept te dupliceren of op Annuleren om geen duplicaat te maken.
 5. Indien je op OK hebt geklikt, verschijnt het pop-up venster met de melding ‘Gedupliceerde recept openen?’. Indien je op OK klikt, wordt het gedupliceerde recept direct geopend en kun je het gaan aanpassen. Indien je op Annuleren klikt dien je het gedupliceerde recept handmatig te openen via de lijst met recepten.

Recepten exporteren naar Excel

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Klik rechts in het scherm op exporteren juiste kleurom een export te maken van alle recepten en halffabricaten. Als je een export wilt maken van een selectie van recepten en halffabricaten, vink dan de gewenste recepten en halffabricaten aan en klik onderin het menu bij ‘Kies een actie…’ op ‘Exporteren’.
 3. De volgende melding verschijnt in een pop-up scherm: ‘Je staat op het punt X record(s) te exporteren. Bij een groot aantal records kan het exporteren enige tijd duren.’
 4. Klik op Nu exporteren indien je de lijst met recepten naar Excel wilt exporteren of klik opSluitenindien je het exporteren op een later tijdstip wilt uitvoeren.
 5. Indien je op Nu exporterenhebt geklikt, worden de gegevens van het openstaande tabblad automatisch naar een Excel bestand geëxporteerd en wordt het Excel bestand gedownload. Het Excel bestand kan nu volledig naar eigen wens worden opgemaakt.

Zoeken in recepten

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten / Halffabricaten’.
 2. Typ in het zoekscherm Overzicht doorzoekende gewenste zoekterm. Het is mogelijk om te zoeken op naam van het recept, status, groep en nummer.
 3. Na het typen van tekst wordt automatisch op de juiste naam / status / groep / nummer gezocht.

Filteren van weergave

Het is mogelijk om in het tabblad Recepten/haffabricaten te filteren op status en groepen, zodat je alleen de recepten kunt laten weergeven welke bij de betreffende filters horen.

 1. Klik in het CareNet dashboard op Specificaties en open het tabblad ‘Recepten/halffabricaten’.
 2. Selecteer onder ‘Instellingen’ indien gewenst voor welke status je de recepten wilt terugzien. Indien je kiest voor ‘Selectie…’ verschijnen alle statussen en kun je de gewenste status(sen) aanvinken.
 3. Selecteer indien gewenst voor welke groepen je de recepten wilt terugzien. Indien je kiest voor ‘Selectie…’ verschijnen alle groepen en kun je de gewenste groep(en) aanvinken. Klik op selecteer alles om alle groepen aan te vinken, of klik op  selecteer niets om alle groepen uit te vinken.
 4. Indien alle gewenste filters zijn geselecteerd dien je op Button updaten te klikken om de recepten behorende bij de selectie te tonen.
 5. Klik in alle selectievensters op ‘Alle’ en klik vervolgens op Button updaten om alle recepten te tonen.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments