Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Supportmail 1.27

De update van CareNet versie 1.27 heeft op 19 mei 2018 plaatsgevonden. Onderstaand is per module weergegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 

CARE_icon_inspecties2015 CARE_iconen2015elearning CARE_icon_handboek2015
CARE_icon_specificaties2015 CARE_iconen2016_registraties_donker CARE_iconen2016_leveranciers_donker

Algemeen

 • Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de link naar onze supportpagina (te benaderen via Instellingen - Supportmail 1.27 > ‘Help’), zodat je direct al onze supportmogelijkheden kunt zien. Om de online handleiding te openen, kan binnen ons Help Center op de website worden geklikt op onderstaande optie.
  Online handleiding - Supportmail 1.27
 • Vanaf nu is het mogelijk de bedrijfsnaam in te vullen in het import-bestand voor medewerkers, zodat deze direct getoond worden bij de medewerkersgegevens na het importeren van medewerkers (via: ‘Medewerkers’ > ‘Importeren’).
 • Bij het exporteren van acties uit de centrale actielijst, de inspectie actielijst en de registratie actielijst, wordt vanaf nu ook de verificateur in de export weergegeven.
 • Het is nu mogelijk gebruik te maken van functieprofielen. Door medewerkers te koppelen aan een functieprofiel kunnen deze op basis van het functieprofiel worden gefilterd in de competentie- en documentenmatrix, zodat je direct inzicht hebt in behaalde en nog te behalen competenties per functieprofiel. Binnen de competentiematrix wordt met behulp van kaders aangegeven, welke competenties gekoppeld zijn aan het functieprofiel (zie onderstaande screenprint).
  competentiematrix - Supportmail 1.27
  Hierdoor kan direct worden gezien of de cursist de competenties behorende bij het functieprofiel heeft behaald. Cursisten kunnen tevens op basis van het functieprofiel worden uitgenodigd voor E-learning trainingen binnen de cursistengroep. Onder het tabblad ‘Cursistengroepen’ in de module E-learning staat in de rechter weergave de knop ‘Alle functieprofielen vernieuwen’ weergegeven. Door op deze knop te klikken worden de cursisten die gekoppeld zijn aan een bepaald functieprofiel automatisch gekoppeld aan cursistengroepen waar dit functieprofiel aangevinkt is. Extra gekoppelde cursisten (die niet aan het functieprofiel gekoppeld zijn) blijven aangemeld voor de betreffende cursussen. Wil je deze optie gaan gebruiken? Neem dan contact met ons op via support@carenetonline.nl.

Inspecties

 • Het recht op verwijderen van inspectieronden kan via Instellingen - Supportmail 1.27 > ‘Instellingen’ > ‘Rollen’ worden ingesteld. Het recht ‘Mag inspectieronden verwijderen’ kan per rol aan en uit worden gezet via Instellingen - Supportmail 1.27 > ‘Instellingen’ > ‘Rollen’. Voor alle rollen is de optie standaard ingeschakeld indien de optie ‘Inspectieronden’ aangevinkt is in de rol. Wanneer onderstaand recht wordt uitgevinkt voor een rol, kan de gebruiker waaraan deze rol gekoppeld is de inspectieronden niet verwijderen.Rol verwijderen inspectieronden 1 1024x377 - Supportmail 1.27
 • Wanneer bovenstaand recht is toegekend, is het vanaf deze update tevens mogelijk om meerdere inspectieronden tegelijkertijd te verwijderen. Volg hiervoor de volgende stappen:
  • Klik in het dashboard op ‘Inspecties’
  • Klik vervolgens op het tabblad ‘Inspectieronden’ en maak in het overzicht een meervoudige selectie door middel van de vinkjes aan de rechterzijde.
  • Selecteer in het dropdownmenu onderaan de lijst ‘Verwijderen’ en klik op ‘Ok’ in de pop-up die verschijnt.
   selectie verwijderen - Supportmail 1.27
 • Binnen de export van de inspectie actielijst wordt vanaf nu het onderdeel weergegeven waar gedurende de inspectieronde de afwijking is waargenomen. Hierdoor is via de export inzichtelijker waar de afwijkingen plaats hebben gevonden.

CareNet Inspectietool App (iOS)

 • Het is mogelijk gemaakt om tijdens het uitvoeren van inspecties meerdere opmerkingen toe te kennen aan een gestelde vraag. Door binnen de inspectieronde op de knop  Opmerking App - Supportmail 1.27   te tikken, kan er een onbeperkt aantal opmerkingen worden toegevoegd.
 • Bij het uitvoeren van een inspectie via de de app kun je nu optioneel gebruik maken van vooraf gedefinieerde afwijkingen. Deze standaard afwijkingen kunnen in de app worden teruggevonden door op Afwijking App - Supportmail 1.27 te tikken en vervolgens op  knop app stnadaardafwijking - Supportmail 1.27 te tikken. In het volgende punt wordt toegelicht hoe je de afwijkingen kunt aanmaken.
 • Standaard afwijkingen zijn aan te maken via  Instellingen - Supportmail 1.27 > ‘Instellingen’ > tabblad ‘Inspecties’.  Klik vervolgens op de knop Button bewerken - Supportmail 1.27 en vink ‘Standaard afwijkingen tonen’ aan (zie onderstaand screenshot).
  standaard afwijking tonen - Supportmail 1.27
  Onderaan de pagina staat het kopje standaardafwijkingen - Supportmail 1.27  weergegeven. Voer in het tekstvak de gewenste standaard afwijking in en klik op ‘Toevoegen’. Voer op deze manier alle gewenste standaard afwijkingen in, welke je in de inspectieronden wilt kunnen invoegen. Door onder beheer de gewenste vragen per vragenlijst te bewerken, kunnen de eerder geformuleerde standaard afwijkingen worden gekoppeld aan de vraag.  Klik per vraag op ‘Opzoeken’ om de gewenste standaard afwijkingen aan de vraag te te voegen.
  standaardafwijking kopje - Supportmail 1.27

E-learning

Mijn Cursussen

 • Er is een aanpassing geweest in de E-learning module waarbij vanaf nu, na voltooien van de gevolgde cursus, de inhoud en vragen nogmaals kunnen worden doorgenomen door de cursist.
  De cursist kan zijn resultaten als volgt bekijken:
  • Open de module  ‘E-learning’
  • Klik vervolgens onder ‘Mijn cursussen’ op het tabblad   tabblad geslaagd - Supportmail 1.27.
  • In dit overzicht kunnen per cursus de resultaten worden bekeken. Klik hiervoor op de knop Bekijk resultaat - Supportmail 1.27.
  • De volledige training zal worden weergegeven met de daarbij behorende antwoorden.

Cursistengroepen

 • Per cursistengroep kan nu één cursus gekoppeld worden, waarbij vanaf nu niet meer gefilterd hoeft te worden op cursus binnen de cursistengroep. Voor cursistengroepen waar in het verleden meerdere cursussen aan zijn gekoppeld, is de functionaliteit nog beschikbaar. Onderstaand een screenprint van de cursistengroepen zonder de filter ten aanzien cursussen.Voorbeeld cursistengroep 1024x205 - Supportmail 1.27

Competentiematrix

 • Het is mogelijk gemaakt om binnen de competentiematrix te filteren op cursist. Zo kun je direct per cursist opzoeken wat de status is van de competenties per cursist.
 • Het is nu mogelijk om in te stellen dat een cursist alleen de eigen behaalde en te behalen competenties kan zien in de competentiematrix.
  Dit kan worden ingesteld door te klikken op  Instellingen - Supportmail 1.27 > Instellingen > tabblad ‘Rollen’. Door onderstaande rechten toe te kennen aan de rol, kunnen de medewerkers alleen eigen behaalde en nog te behalen competenties inzien.
  Instellen compentiematrix - Supportmail 1.27
 • Binnen het filteren van de competentiematrix heeft een wijziging plaatsgevonden. Om de snelheid van de competentiematrix te behouden, moet vanaf nu eerst een selectie worden gemaakt, voordat de competentiematrix wordt weergegeven. Selecteer in de rechterweergave van de competentiematrix onder ‘Instellingen’ de gewenste filters en klik op de knop ‘Updaten’. De competentiematrix voor de gemaakte selectie wordt nu weergegeven.  De weergave met de gemaakte filter kan worden geëxporteerd naar Excel door in rechterweergave onder ‘Acties’ op de knop ‘Exporteer competentiematrix’ te klikken. Om de gehele competentiematrix te exporteren kan de knop ‘Exporteer volledige competentiematrix’ worden geselecteerd.

Handboek

 • Binnen het handboek kunnen nu extra labels worden gekoppeld per document, zodat je snel op labels kunt filteren.  Dit kan worden ingesteld door te klikken op  Instellingen - Supportmail 1.27 > ‘Instellingen’ > ‘Handboek’. Door te klikken op ‘Bewerken’  kunnen onderaan de pagina de extra labels worden geactiveerd door allereerst de optie ‘Actief’ aan te  vinken. De extra labels kunnen worden aangemaakt door in onderstaand tekstvak een extra labelnaam in te geven. Wanneer vervolgens op de knop ‘Toevoegen’ wordt geklikt, wordt het extra label toegevoegd.
  Extra labels tekstvak - Supportmail 1.27
  Onder ‘Beheer’ van het handboek kunnen vervolgens de aangemaakte ‘Extra labels’ aan de handboekdocumenten worden gekoppeld.  Op basis van de ingestelde labels kan vervolgens gefilterd worden in ieder tabblad (Mijn handboeken, Verlopen documenten, Te verifiëren documenten, Afgekeurde documenten, Beheer en Alle documenten)
 • Binnen de module Handboek is in het ‘Beheer’ de mogelijkheid gemaakt om te zoeken in de inhoud van de documenten. Dit kan worden gedaan door de volgende stappen te volgen:
  • Open de module Handboek
  • Ga naar het tabblad ‘Beheer’ en open ‘Alle documenten’
  • Klik op geavanceerd zoeken - Supportmail 1.27 .
  • Vul vervolgens de zoekterm in, in onderstaand tekstvak
   Zoeken in inhoud - Supportmail 1.27
  • Wanneer je nu op ‘Updaten’ klikt, zullen de zoekresultaten, worden weergegeven.
 • Het is mogelijk om handboekdocumenten te dupliceren naar een ander handboek en/of een ander hoofdstuk. Hierbij worden de timelineberichten en het versiebeheer meegenomen naar het gedupliceerde document. Dit kan worden gedaan door de volgende stappen te volgen:
  • Open de module Handboek
  • Ga naar het tabblad ‘Beheer’ en open het document
  • Klik in de rechterweergave op onderstaande knop
   Dupliceren naar hoofdstuk1 - Supportmail 1.27
  • Selecteer het gewenste handboek en/of hoofdstuk in het pop-up scherm
  • Door vervolgens op de knop ‘Toevoegen’ te klikken wordt een kopie van het document toegevoegd aan het geselecteerde hoofdstuk.

Specificaties

Recepten/halffabricaten

 • Allergenen en voedingswaarden worden vanaf nu getoond in de export van tabblad ‘Recepten/ Halffabricaten’. Door onder tabblad  tab recepten halfabrikaten - Supportmail 1.27  de gewenste artikelen te selecteren en vervolgens in het dropdownmenu ‘Exporteren’ te selecteren, worden de gewenste artikelen in Excel weergegeven.
  Exporteren - Supportmail 1.27
  Om alle recepturen en halffabricaten te exporteren kan in de rechterweergave, onder acties, de onderstaande knop worden gebruikt. Hierbij wordt een overzicht geëxporteerd van alle recepten en halffabricaten.
  Exporteren alle recepten1 - Supportmail 1.27

Registraties

Binnen de module Registraties zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd welke voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Leveranciers

Binnen de module Leveranciers zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd welke voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments