Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Supportmail 1.27C

De update van CareNet versie 1.27C heeft op donderdag 5 juli 2018 plaatsgevonden. Onderstaand is per module weergegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 

CARE_icon_inspecties2015 CARE_iconen2015elearning CARE_icon_handboek2015
CARE_icon_specificaties2015 CARE_iconen2016_registraties_donker CARE_iconen2016_leveranciers_donker

Inspecties

 • Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de filtering van afwijkingen. Hierbij kan worden gefilterd op basis van ingestelde groepen en onderdelen, die binnen CareNet zijn benoemd. Dit filter is terug te vinden onder het tabblad ‘Afwijkingen’ in de module ‘Inspectie’.

Filtering inspecties - Supportmail 1.27C

 • Het is nu mogelijk om het nummer van de afwijking in de inspectierapportage weer te geven. Door het replacement ‘ {number} ‘ toe te voegen in een aparte kolom binnen het sjabloon voor de inspectierapportage, zal het nummer worden toegevoegd aan het rapport. Op basis van dit nummer is de afwijking makkelijk terug te vinden binnen CareNet. Onderstaand een weergave, hoe het replacement kan worden toegevoegd aan het sjabloon.
  voorbeeld replacement inspecties 1 - Supportmail 1.27C

E-learning

 • Binnen de module E-learning zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Handboek

Instellingen

 • Via de rollen zijn extra rechten mogelijk gemaakt voor de Handboekmodule. Zo kun je per medewerker bepalen of deze handboekdocumenten mag archiveren en/of de-archiveren. Deze instelling is toe te passen op zowel medewerker-, als afdelingsniveau. Voor de medewerkers, waar de rol ‘Systemadministrator’ aan is toegekend, zijn deze rechten direct geactiveerd.  Zie onderstaande screenprint voor de nieuwe rechten.
  Rechten handboek - Supportmail 1.27C

Beheer

 • Binnen het handboek moet vanaf nu, bij archiveren en/of de-archiveren van handboekdocumenten de reden van (de)archivering worden ingevoerd (zie onderstaande weergave). Het ingevulde ‘logbericht’ binnen de pop-up, wordt opgenomen in de ‘Timeline’. Gedearchiveerde documenten krijgen binnen CareNet de status ‘In revisie’ en zijn pas zichtbaar binnen het handboek, na het koppelen van afdelingen en het verifiëren van het document.
  Archiveren - Supportmail 1.27C
 • Verificateurs van handboekdocumenten kunnen vanaf nu een notificatie ontvangen, wanneer een handboekdocument is aangeboden te verificatie. Dit kan worden in gesteld door de volgende stappen te volgen:
  • Klik op Instellingen - Supportmail 1.27C > Instellingen > tabblad ‘Handboek’ > Button bewerken - Supportmail 1.27C
  • Activeer het selectievak voor ‘Notificatie klaar om te verifiëren’  en pas de tekst van de notificatie onder het kopje ‘ Inhoud’  aan naar eigen wens.
  • Klik daarna op Wijzigingen opslaan - Supportmail 1.27C

notificatie - Supportmail 1.27C

Specificaties

 • De houdbaarheid, zoals in CareNet aangegeven bij het verkoopartikel, en de locatie van de THT-weergave op het etiket worden vanaf nu getoond in de export van het tabblad ‘Verkoopartikelen’. Door onder het tabblad Verkoopartikelen - Supportmail 1.27C de gewenste artikelen te selecteren en vervolgens in het dropdownmenu ‘ Exporteren’ te selecteren, worden de gewenste artikelen in Excel weergegeven.
  Exporteren - Supportmail 1.27C
  Om alle verkoopartikelen te exporteren kan in de rechterweergave, onder acties, de onderstaande knop worden gebruikt. Hierbij wordt een overzicht geëxporteerd van alle verkoopartikelen.
  export - Supportmail 1.27C
  De gegevens uit de export kunnen gekoppeld worden aan diverse labelsoftware, zoals Bartender, Easylabel, NiceLabel en Reflex. Wil je deze optie gaan gebruiken? Neem dan contact met ons op via support@carenetonline.nl
 • Het is mogelijk om binnen de eindproductspecificatie de herkomst door middel van de internationaal bekende landenafkortingen weer te geven. De diverse landen hoeven hierbij niet afzonderlijk te worden vertaald bij het maken van specificaties in meerdere talen. Door gebruik te maken van het replacement #grondstoffen_country_list_flat_short# worden de landenafkortingen opgenomen in de specificatie. Ook de opsomming van alle landen van herkomst kunnen worden weergegeven als afkorting gebruik makend van replacement #country_list_flat_short#.  Heb je vragen met betrekking tot replacements? Neem dan contact met ons op via support@carenetonline.nl.
 • De tekst op de specificatie van het replacement #allergenenopetiket# kan nu handmatig worden aangepast. Tot nu toe was dit een standaard tekst ‘Geen allergenen’. Wanneer er geen allergenen aanwezig zijn binnen het product zal het replacement de ingevoerde tekst weergeven in de specificatie. De tekst kan worden aangepast door de volgende stappen te volgen:
  • Klik op Instellingen - Supportmail 1.27C > Instellingen > tabblad ‘Specificaties’ > Button bewerken - Supportmail 1.27C
  • Pas de tekst van het replacement aan onder het kopje ‘Allergenenopetiket replacement’ (zie onderstaande weergave).
  • Klik daarna op Wijzigingen opslaan - Supportmail 1.27C

allergenenopetiket - Supportmail 1.27C

 • Binnen de Specificatiemodule is een replacement beschikbaar gemaakt waarmee, op basis van een ingestelde waarde, de ingrediënten breakdown wordt weergegeven in de eindproductspecificatie. Wanneer het percentage van een ingrediënt onder de ingestelde waarde komt, zal deze worden weergegeven als ‘<x%’. Het replacement wat hiervoor kan worden toegepast is #finalpercentagebreakdown# .  Door de volgende stappen te volgen kan de ingestelde waarde voor de ingrediënten breakdown worden ingesteld:
  • Klik op Instellingen - Supportmail 1.27C > Instellingen > tabblad ‘Specificaties’ > Button bewerken - Supportmail 1.27C
  • Pas de ingestelde waarde aan onder het kopje ‘Ingrediënten break down ‘ (zie onderstaande weergave).
  • Klik daarna op Wijzigingen opslaan - Supportmail 1.27C

ingredientebreakdown - Supportmail 1.27C

Registraties

Binnen de module Registraties zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Leveranciers

Binnen de module Leveranciers zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments