Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

Supportmail 1.29

Update 1.29 is uitgevoerd op vrijdag 29 maart. Lees onderstaand per module welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 

CARE_icon_inspecties2015 CARE_iconen2015elearning CARE_icon_handboek2015
CARE_icon_specificaties2015 CARE_iconen2016_registraties_donker CARE_iconen2016_leveranciers_donker

Algemeen

Functieprofielen

 • Bij het importeren van medewerkers en cursisten via een Excelbestand, selecteer je nu via het pop-up venster eenvoudig de gewenste functieprofielen. Zo staan de gebruikers direct met de juiste functieprofielen in CareNet.
 • Uitzendbureau beheerders met beperkte rechten hebben nu het extra recht gekregen om functieprofielen te koppelen aan gebruikers. Als je bedrijf gebruik maakt van functieprofielen, stel je via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen onder tabblad E-learning het standaard functieprofiel in. Bij het importeren en los toevoegen van cursisten kan nu door het uitzendbureau alleen dit functieprofiel worden toegekend. Zie onderstaande screenprint ter illustratie.

Standaard functieprofiel instellen 1024x428 - Supportmail 1.29

Centrale actielijst

 • Voor de verloopnotificatie van acties stel je nu eenvoudig in hoeveel dagen voor het verlopen van de acties de notificaties verzonden moet worden. Dit doe je via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad Acties. Vul in hoeveel dagen voordat de notificatie verlopen is, de notificatie verstuurd moet worden.
 • Het aantal dagen dat de notificatie voorafgaande aan het verlopen van een actie gestuurd moet worden, kun je ook laten afhangen van de prioriteit. Via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad ActiesPrioriteit voer je per prioriteit in hoeveel dagen voorafgaande aan het verlopen van een actie de notificatie verstuurd moet worden. Vink vervolgens de optie gekoppeld aan prioriteit onder Stuur notificatie wanneer actie verlopen is aan. Wanneer de verloopnotificatie verstuurd wordt, is nu afhankelijk van de prioriteit die per actie is ingesteld. Zie onderstaande screenprints ter illustratie.

Instellingen verloopnotificatie acties - Supportmail 1.29

Verloopnotificatie gekoppeld aan prioriteit - Supportmail 1.29

 • Voor de notificatie sjablonen van acties zijn nieuwe replacements gerealiseerd, namelijk {categorie}  en {subcategorie}. Deze replacements stel je in via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad Acties en zijn daar per notificatie ook weergegeven onder het vraagteken. Het replacement {categorie} toont de herkomst van de actie (inspectie module, registratie module, memo of losse actie). Het replacement {subcategorie} toont de Categorie zoals aangemaakt is onder  Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad Memo en tabblad Acties en vervolgens per actie is geselecteerd.

Memo’s

 • De rechtenstructuur van de Memo module is aangepast, zodat memo’s alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die via de afdelingen aan die memo’s zijn gekoppeld.
 • Memo’s zijn nu direct te verifiëren door de verificateur, ook als hieraan geen acties gekoppeld zijn.

Inspecties

NIEUW: Herinspecties

 • Het is vanaf nu mogelijk om na een uitgevoerde inspectie een herinspectie in te plannen en uit te voeren. Hiermee realiseer je razendsnel een herinspectie waarbij je alleen de vragen waarbij een afwijking is geconstateerd opnieuw beoordeelt. Op deze wijze kun je herinspecties blijven uitvoeren, totdat alle afwijkingen zijn opgelost. Wil je gebruik maken van deze optie? Neem contact met ons op via support@carenetonline.nl.
 • Zodra deze functie is ingeschakeld binnen je CareNet omgeving, plan je de herinspectie in door de voltooide inspectieronde te openen via tabblad Inspectieronden. Aan de rechterzijde klik je op de knop Herinspectie inplannen. In het pop-up venster voer je de geplande datum in en tot slot klik je op de knop Herinspectie inplannen. De inspectie kan nu worden uitgevoerd en alleen de vragen waarbij tijdens de vorige inspectie een afwijking is ingevoerd, worden getoond.

Herinspectie inplannen 1024x212 - Supportmail 1.29

Inspectieronden

 • De filteroptie Inspectielijst onder tabblad Inspectieronden is aangepast, zodat de inspectielijsten onder dit filter op alfabetische volgorde getoond worden. Zo filter je sneller op de gewenste inspectielijsten.
 • Opmerkingen die tijdens de inspectieronde zijn ingevoerd, kun je nu achteraf nog aanpassen of toevoegen. Dit kan via tabblad Inspectieronden > open de voltooide inspectieronde > klik op Bewerken > open tabblad OpmerkingenBewerk de gewenste opmerkingen of voeg nieuwe opmerkingen toe > klik op Wijzigingen opslaan.

E-learning

Competentiematrix

 • Aan de rechterzijde van de competentiematrix is nu een legenda zichtbaar waarin zichtbaar is wat alle symbolen betekenen. De betekenis van symbolen is tevens zichtbaar als je met de cursor op het symbool in de matrix staat.
 • Met extra symbolen is nu zichtbaar of de cursist bij een verlopen certificaat wel of niet is uitgenodigd voor een herhaling.

Cursistengroepen

 • Per cursistengroep zijn nu meerdere beheerders in te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld binnen één cursistengroep de uitzendkrachten laten beheren door het uitzendbureau en de vaste medewerkers door de HR medewerker van je bedrijf.
 • Het verwijderen van cursisten uit een cursistengroep is nu mogelijk als de cursist al een poging heeft gedaan. Zodra de cursist geslaagd of definitief gezakt is, is het niet meer mogelijk deze te verwijderen uit de cursistengroep.
 • Een nieuwe notificatie optie is gerealiseerd voor het bijna verlopen van een E-learning certificaat. Via CursistengroepenCursistengroep > tabblad Opties vul je in hoeveel dagen voor het verlopen van een E-learning certificaat de notificatie verstuurd moet worden naar de beheerder.  De notificatie optie voor het bijna verlopen van certificaten zet je aan via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad E-learning > ga naar Notificatie voor bijna verlopen certificaat en vink de optie aan.
 • Tevens is een notificatie optie beschikbaar via CursistengroepenCursistengroep > tabblad Opties om een notificatie te versturen voordat de deadline van een E-learning training verstrijkt. De notificatie optie voor het bijna verstrijken van de deadline zet je aan via Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad E-learning > ga naar Notificatie voor trainingen, waarvan de deadline bijna verstrijkt en vink de optie aan.
 • Het Excel overzicht dat gedownload wordt via de knop Exporteer cursistenoverzicht onder tabblad Cursistengroepen is uitgebreid met de kolom Afdelingen, zodat je direct ziet aan welke afdelingen de cursist gekoppeld is.

Handboek

Binnen de module Handboek zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Specificaties

Track & Trace

 • Onder tabblad Track & Trace exporteer je nu eenvoudig de getoonde resultaten naar een Excel bestand via de knop Exporteren. Zie onderstaande screenprint ter illustratie.

Track and trace exporteren naar Excel 1024x389 - Supportmail 1.29

Verkoopartikelen

 • De filter onder tabblad Verkoopartikelen is aangepast, zodat je kunt filteren op verkoopartikelen waarbij geen groep is ingesteld. Zie onderstaande screenprint ter illustratie.

Verkoopartikelen filteren zonder groep - Supportmail 1.29

Instellingen

 • Het replacement #allergenenopetiket# toont in de specificatie een opsomming van alle in het verkoopartikel aanwezige allergenen. Als geen allergenen in het artikel aanwezig zijn, wordt de tekst getoond zoals is ingesteld onder Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad Specificaties > Allergenenopetiket replacement. De vertaling van dit replacement in geval van geen allergenen stel je in onder Instellingen - Supportmail 1.29 > Instellingen > tabblad Specificaties > Specificatietaal > open de taal en voer de vertaling in bij het veld Vertaling voor ‘geen allergenen’ (de tekst tussen aanhalingstekens is de tekst zoals is ingevoerd onder Allergenenopetiket replacement).

Registraties

Binnen de module Registraties zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Leveranciers

Binnen de module Leveranciers zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd die voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments