Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

CareNet update 1.14

CareNet update versie 1.14 van de diverse CareNet modules heeft plaatsgevonden. Per module is weergegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 

CARE_icon_inspecties2015CARE_icon_handboek2015CARE_icon_specificaties2015CARE_icon_registraties2015

Algemeen 

 • Vanaf de vorige update is het zo dat inloggegevens van CareNet acounts, vanuit het oogpunt van databeveiliging, na maximaal 3 maanden dienen te worden herzien. Om gebruikers hier vooraf beter van op de hoogte te stellen, is het mogelijk om voor het verlopen van de inloggegevens hiervan een melding weer te geven.
 • Om CareNet gebruikers nóg beter te informeren zullen updates voortaan ook op deze wijze worden aangekondigd.

Inspecties

 • De iOS app van de CareNet inspectiemodule is compleet vernieuwd. De huidige app betrof een hybride (native/online) app die hoofdzakelijk werkte op basis van de functionaliteiten van de toegepaste browser, meestal iOS. Dit had als nadeel dat de app afhankelijk was van de functionaliteiten van deze browser, wat in geval van iOS/safari onder andere invloed had op het opgeslaggeheugen en de systeemstabiliteit. De nieuwe app betreft een native app die volledig werkt op basis van de functionaliteiten van de iPad. Dit heeft onder andere de volgende voordelen:
  • Hogere opslagcapaciteit (>200 foto’s).
  • Betere look and feel; met name het scrollen en aantikken werkt veel soepeler.
  • Efficiëntere doorloop van het inspectieproces. (minder handelingen)
  • Lagere kans op systeemfalen. 
 • De iOS app zal in de komende dagen gepubliceerd worden in de Apple appstore. Hierover ontvangt u nog een aankondiging in een losse supportmail. Voorlopig zal CareNet ook de huidige app nog blijven ondersteunen.

Handboek

 • Vanaf deze update is het mogelijk om meerdere verificateurs toe te kennen aan een handboekdocument. Dit kan met behulp van de knop ‘toevoegen’ die zichtbaar is in de bewerkmodus. Wanneer één van deze verificateurs dan een verificatie uitvoert, zal het document gepubliceerd worden in ‘mijn handboeken’. Mogelijk wordt dit nog aangepast, waardoor alle aangewezen verificateurs verificatie dienen uit te voeren.

handboek 1

 • Handboekdocumenten krijgen in ‘beheer’ vanaf deze update een automatische status. Met deze functionaliteit is heel snel te achterhalen wat de status van een bepaald document is. Documenten kunnen de volgende statussen hebben:
  • Nieuw: Dit betreft documenten die nog nooit zijn geverífiëerd.
  • Gepubliceerd: Dit betreft documenten die door verifcatie zijn gepubliceerd in ‘mijn handboeken’.
  • Verlopen: Dit betreft documenten waarvan de ‘geldig tot’ datum is verstreken. Deze documenten zijn ook weergegeven in het tabblad ‘verlopen documenten’.
  • In revisie: Dit betreft documenten waar na publicatie inhoudelijke aanpassingen aan zijn gedaan, welke nog niet zijn geverifieerd/gepubliceerd.
  • In verificatie: Dit zijn documenten die bij de verificateur zijn aangeboden voor verificatie, maar nog niet zijn geverifiëerd. Deze documenten zijn ook weergegeven in het tabblad ‘te verifiëren documenten’.

De status van een document wordt automatisch bepaald en is zowel in de detailpagina van een document zelf, als in het overzicht van alle documenten in beheer weergegeven.

handboek 2

 • Wanneer vanuit de automatische inhoudsopgave in ‘mijn handboeken’ naar een document wordt geklikt, kan heel snel terug worden geklikt naar de inhoudsopgave met de ‘terugknop’. Voorheen kon dit enkel via de ‘automatische inhoudsopgave knop’, waarna je bovenaan de automatische inhoudsopgave terecht kwam. Nu komt u met behulp van de ’terugknop’ terecht op het niveau waar u zich in de inhoudsopgave bevond.
 • Verlopen documenten verdwijnen na het verlopen niet meer uit ‘mijn handboeken’. In de volgende CareNet versie komt ook de mogelijkheid om niet actuele documenten te archiveren.
 • Knopje voor terug zien van oude versies in ‘mijn handboeken’.
 • Bij het printen van een overzicht van gewijzigde documenten is het nu mogelijk om een ‘van’ en ‘tot’ datum te selecteren.
 • Handboekdocumenten kunnen optioneel ook als Word document geprint worden. Om te voorkomen dat iedere CareNet gebruiker dit kan toepassen is dit als recht verwerkt in het rollenprofiel. Dit recht is standaard uitgezet.
 • Er is in het rollenprofiel een extra recht beschikbaar gemaakt, waarmee gebruikers zichzelf kunnen toewijzen als verficateur. Voorheen was het zo dat iedere gebruiker die over de rechten beschikte om een handboekdocument te maken, zichzelf ook als verficateur kon aanwijzen. Indien men niet over dit recht beschikt is dit niet langer mogelijk. Het recht is standaard bij iedere gebruikersrol aangezet om te voorkomen dat de update invloed heeft op de huidige werkwijzen. De naam van het recht is ‘User mag zichzelf toekennen als verificateur’. Dit recht is bij de update standaard aangezet, wat overeenkomt met de voormalige instellingen. Het recht kan los geactiveerd worden via ‘instellingen > rollen’.
 • Binnen het rollenprofiel is het recht ‘mag versies bewerken’ aangevuld met een extra recht ‘mag versies bewerken, ook van andere afdelingen’. Met het recht ‘mag versies’ bewerken mogen voortaan enkel nog versies van de eigen afdeling worden bewerkt. Het recht ‘mag versies bewerken, ook van andere afdelingen’ is standaard geactiveerd en komt overeen met de instellingen die voorheen van toepassing waren. Dit is via het rollenprofiel in de instellingenpagina te wijzigen. De huidige instellingen zijn weergegeven in onderstaande screenprint. 

handboek 3

Specificaties

 • De werkwijze voor het invullen van microbiologische, chemische en overige data van grondstoffen en verkoopartikelen is verbeterd. Waar voorheen drie kolommen ingevuld konden worden, is dit nu nog slechts één kolom. Dit geeft meer overzicht voor gebruikers.  De ‘naam’ en ‘notatie’ zijn vrij te bepalen en kunnen bepaald worden via ‘instellingen’.

specs 1

 • De ingevulde waarden kunnen met het symbool symbool worden opgeslagen via het volgende scherm.

specs 2

Na het opslaan kan het overzicht van de ingevulde waarden met één klik op de knop via het opsomming symbool worden teruggehaald. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een pakket van microbiologische waarden dat geldend is voor een bepaalde groep producten op te slaan en met één klik op de knop terug te halen. Zo hoeven niet alle waarden los per product te worden ingevuld. De update is zodanig uitgevoerd, dat bestaande data automatisch volgens de nieuwe notatie wordt weergegeven.

 • Diverse aanpassingen in de overzichten en filtermogelijkheden van grondstoffen en recepten/halffabricaten en verkoopartikelen. 
 • De ‘track and trace’ optie die vanaf de vorige update beschikbaar is, is uitgebreid met meerdere filteropties en voorzien van een ‘opzoeken’ functie.

Registraties

 • In de registratiemodule van CareNet zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder:
  • Mogelijkheid tot het verifiëren van ingevulde registraties.
  • Verbeteringen van het proces met betrekking tot het opvolgen van afwijkende registraties.
  • Mogelijkheid om éénmalige registraties, of extra registraties in te voeren naast de algemeen ingeplande registraties.

Klik hier voor meer informatie over de module registraties of neem contact op met uw CareNet accountmanager.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments