Vraag een demo aan
string(77) "https://carenetonline.nl/wp-content/uploads/2015/03/headerfoto-subpaginas.jpg"
headerfoto

CareNet update 1.24

De update van CareNet versie 1.24 heeft op 8 juli 2017 plaatsgevonden. Onderstaand is per module weergegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 

CARE_icon_inspecties2015 CARE_iconen2015elearning CARE_icon_handboek2015

CARE_icon_specificaties2015 CARE_iconen2016_registraties_donker CARE_iconen2016_leveranciers_donker

Algemeen

Verificatie van acties ongedaan maken

  • Het is mogelijk om de verificatie van (inspectie, registratie, memo of overige) acties ongedaan te maken. Dit is instelbaar als recht via Instellingen - CareNet update 1.24 > Rollen. Selecteer de gewenste rol waarin je de rechten wilt aanvinken. Het recht is aan te vinken per soort: inspecties, registraties, memo en actielijst.

Verificatie ongedaan maken recht - CareNet update 1.24

  • Als het recht via de rollen is aangezet, kun je een reeds geverifieerde actie ongedaan maken door de actie te openen en bewerken en vervolgens aan de rechterzijde van de verificatiedetails te klikken op ‘Ongedaan maken’. De verificatie wordt ongedaan gemaakt en de actie verschijnt weer onder tabblad ‘Te verifiëren’.

Verificatie ongedaan maken - CareNet update 1.24

Direct inzicht in mijn te verifiëren acties

  • Er is een extra filteroptie toegevoegd bij de (centrale, inspectie en registratie) actielijst, zodat je direct kunt zien welke acties door jou geverifieerd dienen te worden. Deze optie kun je gebruiken door de actielijst te openen, onderstaande optie aan te vinken en vervolgens te klikken op ‘Updaten’. Je ziet vervolgens direct een overzicht van acties waarvoor jij als verificateur bent ingesteld.

mijn te verifieren acties - CareNet update 1.24

Inspecties

Keuze voor het rapportagesjabloon mogelijk tijdens het downloaden van de rapportage

  • Dit kan gedaan worden door vanuit het overzicht van uitgevoerde inspecties de rapportage te downloaden.

Inspecties 1.24.1 - CareNet update 1.24
Er verschijnt dan een pop-up waarin het standaard sjabloon is geselecteerd. Deze kan voor het downloaden worden aangepast naar een ander sjabloon.

Inspecties 1.24.2 - CareNet update 1.24

E-learning

Certificaten van eerdere pogingen downloaden

  • Door in de cursistengroep een medewerker aan te klikken, is het mogelijk om certificaten van eerdere pogingen te downloaden.

E learning 1.24.3 - CareNet update 1.24

Handboek

Binnen een hoofdstuk filteren op sectie

  • Via Beheer kan nu per hoofdstuk gefilterd worden op sectie. Hiervoor ga je naar Beheer > Beheer > klik op een handboek > klik op een hoofdstuk. Selecteer vervolgens rechts in het scherm één of meerdere secties en klik op ‘Updaten’. De documenten behorende bij de geselecteerde sectie(s) worden nu getoond.

Filteren op sectie - CareNet update 1.24

Specificaties

Weergave van hoofdgroepen bij invoeren voedingswaarden grondstof

  • Als je gebruik maakt van de vochtverliesberekening, dien je via de instellingen hoofdgroepen te bepalen voor de voedingswaarden. Vanaf nu is het zo dat de som van de hoofdgroepen tijdens het invoeren van de voedingswaarden voor een grondstof direct wordt weergegeven, zodat je direct kunt zien of met alle hoofdgroepen samen een totaal van 100 wordt behaald. De namen van de hoofdgroepen worden vetgedrukt weergegeven bij het invoeren van de voedingswaarden.

som hoofdgroepen - CareNet update 1.24

Weergave E-nummer in ingrediëntenlijst verkoopartikel

  • Het E-nummer behorend bij een ingrediënt wordt voortaan aanvullend weergegeven in de ingrediëntenlijst van een verkoopartikel (Verkoopartikel > tabblad Ingrediënten). De wijze van weergave is als volgt: weergave enummer - CareNet update 1.24

Registraties

Binnen de module Registraties zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd welke voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Leveranciers

Binnen de module Leveranciers zijn op de achtergrond diverse aanpassingen doorgevoerd welke voor de gebruiker niet direct zichtbaar zijn, maar de functionaliteit van de module verbeterd hebben.

Zoeken op Carenet Online

Search
Filter by Custom Post Type
Pages
Posts
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments